CZEKAJĄ NAS SPORE UTRUDNIENIA. RUSZA PRZEBUDOWA DK 46


Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie 17 sierpnia DK 46 (ul. Główna i Przejazdowa w granicach miasta) stanie się placem budowy. Najpierw zostanie uzgodniona tymczasowa organizacja ruchu na czas I etapu realizacji inwestycji, potem rozpoczną się właściwe prace. Dla mieszkańców Blachowni, jadących do Częstochowy utrudnienia drogowe tak naprawdę rozpoczną się we wrześniu.


Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka DK-46 od zachodniej granicy miasta (od Wyrazowa) do nowego ronda jakie powstanie na skrzyżowaniu ulic św. Jadwigi i Głównej. Prace będą się odbywać na odcinku 7,2 km. Nowy fragment DK-46 – ponad 1,7 km, będzie biegł wzdłuż torów, od ul. św. Jadwigi do włączenia w ul. Pułaskiego przy dworcu PKP Stradom.


W ramach zadania przebudowane zostaną główne skrzyżowania, infrastruktura podziemna i naziemna (m.in. odwodnienie, oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, elementy inteligentnego systemu transportu oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego). Wartość inwestycji to 98 mln zł.

-Planowane zakończenie inwestycji -czerwiec 2023 rok – wyjaśnia Joanna Holi-Sosnowska dyr. Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Informacja źródło MZD w Częstochowie