SYLWIA SZYMAŃSKA I ANETA WILK KANDYDATKAMI DO TYTUŁU OSOBOWOŚĆ ROKU WOJ. ŚLĄSKIEGO


Dziennik Zachodni ogłosił kolejną edycję konkursu „Wybierz Osobowość 2020 Roku Województwa Śląskiego”. Wśród wielu kandydatów w kategorii polityka, samorządność i społeczność lokalna Kapituła Konkursowa dziennika nominowała SYLWIĘ SZYMAŃSKĄ, burmistrza Blachowni.

Wyróżnienie to zostało przyznane za liczne inwestycje w gminie, dzięki którym Blachownia już się staje ważnym miejscem na mapie turystycznej regionu. Sylwia Szymańska funkcję burmistrza pełni od 2014 roku. Do najważniejszych inwestycji także z pozyskanych środków unijnych należy wymienić:
-rewitalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległym terenem (ścieżki parkingi) za 14 mln zł
-budowa centrum przesiadkowego za 4,5 mln zł
-rewitalizacja budynków Sienkiewicza 15 i 16 za blisko 5 mln zł
-budowa boiska Sahara 2 mln zł
-doposażenie OSP wraz zakupem nowego wozu za ponad 1 mln zł
-rewitalizacja parku przy ul. Sienkiewicza za około 3 mln zł
-uruchomienie Budżetu Obywatelskiego
-remonty wielu ulic.

Burmistrz Szymańska zwróciła się do mieszkańców z prośbą o nieoddawanie na nią głosów.
-Zawsze podkreślam, że miejsce, w którym obecnie się znajdujemy, nie jest zasługą jedynie Burmistrza, ale wszystkich pracowników magistratu, jednostek gminnych, radnych, liderów społecznych oraz przede wszystkim Mieszkanek i Mieszkańców naszej gminy. To nasza wspólna praca umożliwiła nam realizację tak licznych zadań, które wpływają na poprawę jakości życia w naszej małej ojczyźnie i które przyciągają turystów z całego regionu, a także z Polski w nasze piękne i zadbane strony.

Mimo wszystko zachęcam do nieposłuszeństwa i głosowanie na naszą burmistrz.

W kategorii działalność społeczna i charytatywna, o laur pierwszeństwa ubiega się inna nasza mieszkanka naszej gminy ANETA WILK, prezes Stowarzyszenia „Nasz Dom” w Blachowni.
Organizacja ta od 27 czerwca 2002 roku wspiera mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Blachowni oraz osoby samotne i potrzebujące, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Aneta Wilk, jako dyplomowana pielęgniarka, pełni też funkcje wicedyrektora DPS w Blachowni.

Jak zagłosować? Wystarczy skopiować ten link

https://dziennikzachodni.pl/p/kandydat/sylwia-szymanska%2C1920073/#sms-plebiscyty
https://dziennikzachodni.pl/p/kandydat/aneta-wilk%2C1902047.

Zachęcam do głosowania na nasze kandydatki, które będzie trwać do wtorku, 25 maja do godz. 22.