3 WARIANTY OBWODNICY HERBY-BLACHOWNIA SPOTKANIE 23 MARCA


Wszelkie znaki na mapach oraz same informacje podawane przez Główną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad wskazują, że do czerwca 2028 roku powstanie obwodnica Herby-Blachownia w ciągu DK 46.


Pierwszym etapem ma być spotkanie informacyjne, które w Blachowni odbędzie się 23 marca
o godz. 17 w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 16.

GDDKiA proponuje 3 warianty budowy nowej obwodnicy.

Pierwsza trasa (czerwona) długości 12 km, zakłada ominięcie domostw w Herbach, dalej trasa ma przecinać Pietrzaki, zahaczać od południa Trzepizury, by ominąć Ostrowy po południowej strony i włączyć się do węzła A 1 w Wyrazowie.

Drugi wariant (brązowy) zakłada ominięcie Herbów, Pietrzaków, Trzepizur od północnej strony, a Ostrowy od południa za szpitalem i dalej do A1.


Trzeci (niebieski) wariant zakłada ominięcie zabudowań w Herbach po północnej stronie. Następnie droga ma wpadać w ślad istniejącej DK 46, by dalej przed Trzepizurami odbić w las w północną stronę i przed blokami w Blachowni skręcić na południe nad DK 46 i torami, omijając Ostrowy od południa kończąc na węźle w Wyrazowie.


Obwodnica kończyłaby się na węźle autostradowym w Wyrazowie


Na konsultacje zaprasza burmistrz Sylwia Szymańska, która dzisiaj części radnych zaprezentowała warianty planowanej obwodnicy. A pełna prezentacja inwestycji odbędzie się 23 marca z udziałem mieszkańców.

foto w UM Blachownia