ŁĄCZNIKI I PARKING NA FINALE


Powoli zbliża się do końca budowa parkingu na 16 pojazdów przed blokiem Żeromskiego 2a oraz remont łączników od ul. Żeromskiego do Bankowej (za blokiem 2) i od Żeromskiego do Korczaka (przed blokiem 2a). Jeszcze druga warstwa asfaltu, dokończenie chodnika i finał.