15 LAT TEMU POLSKA WSTĄPIŁA DO UNII EUROPEJSKIEJ


Przynależność do krajów unijnych dało Polsce ogromne korzyści finansowe. Fundusze europejskie pozyskane w poprzedniej kadencji przez Urząd Miejski na czele z burmistrz Sylwię Szymańską, widać w Blachowni na każdy kroku.

Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia wraz z zagospodarowaniem otoczeni. Wartość projektu 14.262.842 zł. Dofinansowanie z UE 12.123.311 zł


Przebudowa infrastruktury publicznej na potrzeby uruchomienia Centrum Aktywności Obywatelskiej w Blachowni. Wartość projektu 5.336.766 zł. Dofinansowanie z UE 3.390.149 zł.

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w miejscowości Blachownia. Wartość projektu 4.851.776 zł, dofinansowanie z UE 2.563.910 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Blachownia. Wartość projektu 2.763.717 zł. Dofinansowanie z UE 2.214.436 zł


Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Blachowni. Wartość projektu 1.244.291 zł. Dofinansowanie z UE 1.056.706 zł.


Remont i doposażenie Przedszkola Nr 2 przy ul. Żeromskiego około 1 mln zł. 85 procent to dofinansowanie ze środków unijnych.


Cyfrowa Blachownia. Wartość projektu 1.034.549 zł. Dofinansowanie z UE 855.980 zł.
Ryneczek przy ul. ks. Kubowicza Wartość projektu 1.703.635 zł. Dofinansowanie z UE 672.784 zł.

Programy unijne dla szkół m.in. „Szanse dla wszystkich”, „Dobry start – lepsza przyszłość” i „Dobra szkoła, lepsze jutro”. Wartość projektu 1.157.640 zł. Dofinansowanie z UE 983.994 zł.


W sumie na 6 największych inwestycji Gminy Blachownia wydamy blisko 32 mln zł z czego 80 procent to środki unijne.