12 KAMER W CENTRUM PRZESIADKOWYM


Centrum przesiadkowe w Blachowni gotowe. Dzisiaj nastąpił odbiór techniczny.


Teraz Urząd Miejski od starostwa powiatowego musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektów, które znajdują się na terenie CP.


Chodzi o dwa podgrzewane obiekty gdzie podczas opadów deszczu lub śniegu albo przy panujących mrozach będzie się można skryć. Starostwo na wydanie odpowiedniego dokumentu ma 60 dni.

Niestety już mamy pierwsze dewastacje. Młodzi ludzie na rowerach urządzili sobie tzw. palenie gum co widać na płycie żywicznej.

Dlatego apelujemy, aby miejsce to nie służyło do popisów rowerzystów bo potem niestety są tego efekty.

Warto wspomnieć, że na terenie Centrum Przesiadkowego jest zamontowanych 12 kamer bardzo dobrej jakości.

Obok „15” także po odbiorze technicznym wraz z poprawką wskazanych usterek. Potrzebne jest jeszcze pozwolenie na użytkowanie.