PAN TADEUSZ I PLAC NIEPODLEGŁOŚCI

 Na ostatniej sesji jeden z mieszkańców Gminy poruszył kwestię jak najszybszej zmiany nazwy Placu Wolności na Pl. Niepodległości. Przypomnę, że kwestia ta była poruszana także w poprzednich latach. Niestety nie było na to zgody poprzedniej Pani burmistrz ani Rady.

plac1W poniedziałek Pan Tadeusz Gębuś przypomniał, że zmiana nazwy placu powinna nastąpić natychmiast, jeszcze przed tegoroczną rocznicą świętowania niepodległości. Bo kompletną pomyłką jest czczenie niepodległości pod pomnikiem Bohaterów Poległych za Wolność w latach 1939-1945. I chyba trudno odmówić tu racji. (No chyba, że ktoś po raz kolejny zmieni pomnik, pod którym będzie można czcić każdą datę historii związaną z naszą Gminą).

 

 

Zburzenie koncepcji architektonicznej Placu Wolności, przed wojną Niepodległości, dokonało się w momencie zaprojektowania i postawienia murów strażnicy OSP. Bo nie dość, że obiekt postawiono niemal na środku placu to jego budowa trwa od kilku lat. Na szczęście remiza ma być dokończona w tej kadencji, do końca maja 2016 roku.

Myślę Panie Tadeuszu, że po otwarciu strażnicy można pomyśleć o zmianie nazwy placu oraz zaprojektowaniu jakiejś tablicy, która zawiśnie np. na murze remizy. Obecnie trudno w tym miejscu, gdzie trwa budowa, gdzie stoją maszyny, czcić pamięć ludzi, którzy przynieśli nam wolno… niepodległość. Nawet byłoby pewną niegodziwością w takich warunkach oddawać honory naszym miejscowym bohaterom.

plac2Jestem przekonany, że za rok, nie tylko Pan, ale wielu mieszkańców Blachowni, doczeka się zmiany nazwy placu bo ma Pan rację – należało to zrobić dawno. Być może gdyby taka decyzja zapadła wcześniej nikt nie wpadłby na idiotyczny pomysł, aby strażnicę OSP stawiać w takim miejscu?

ŁAWNICY, MŁODZIEŻOWA RADA I SPRAWA BYŁEGO SOŁTYSA CISIA

sesja

To chyba najważniejsze kwestie poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Blachowni. Radni w tajnym głosowaniu wybrali nowych ławników na kadencję 2016-2019.

osinskiPani Krystyna Chętkowska będzie pracować w Sądzie Okręgowym w Częstochowie, panowie Waldemar Kiec i Andrzej Gliński w Sądzie Rejonowym.

 

 

 

Radni na wniosek Pani Edyty Mandryk przewodniczącej Rady jednogłośnie dali zielone światło na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Blachowni. Teraz w ciągu 3 miesięcy muszą odbyć się wybory do tej Rady.

mandrykRadni wyrazili też zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 11/15 oraz dokonali zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Na zakończenie sesji Rada po zapoznaniu się z wnioskami Pana Pawła Gąsiorskiego byłego sołtysa Cisia uznała w głosowaniu, że nie ma potrzeby, aby tą sprawą zajmowała się Komisja Rewizyjna.

Radni większością głosów ostatecznie uznali, że zwołanie spotkania sołeckiego 11 września br., podejmowane tam uchwały, łączenie z odwołanie ze stanowiska sołtysa Pana Gąsiorskiego było zgodne z prawem. Nie było także naruszenia prawa w sprawie rozplakatowania uchwał zebrania wiejskiego. Oznacza to, że Pan Gąsiorski powinien oddać pieczątki i tablicę sołtysa nowej Pani sołtys Joannie Hepner.

KOPALI W KONRADOWIE

Oczywiście piłkę. W niedzielnym turnieju piłki nożnej w Konradowie wzięły udział 3 drużyny. Najlepszą okazała się ekipa z Gnaszyna.
 pnKonradow

4 ULICE

ksiezycowaSkłodowska, Handlowa, Księżycowa i Partyzantów zostały zawnioskowane jako inwestycje drogowe do „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019”. Chodzi o ułożenie nakładki asfaltowej na tych ulicach.

Więcej na stronie www.blachownia.pl

 

I PO WYBORACH

wyb3Znane są nieoficjalne wyniki wyborów do parlamentu polskiego w naszym okręgu wyborczym

 

 

 

 

 

 

Sejm

PiS
Szymon Giżyński  24,802 głosów
Konrad Głębocki  11,761

Lidia Burzyńska   9,760
Andrzej Gawron   9,202

PO

Izabela Leszczyna  19,160 głosów
Halina Rozpondek  10,115

Kukiz15
Tomasz Jaskóła  10,952 głosów

Senat
Artur Warzocha PiS 34,969 głosów  
Ryszard Majer PiS 51,768

Przegrani w Senacie

Andrzej Szewiński – 29,755 głosów,  Jarosław Lasecki – 34,639, Marcin Maranda bezpartyjny 15,087 i Jarosław Marszałek Zjednoczona Lewica 13,412.

 

W naszym okręgu wyborczym wygrał
PiS – 84.773 głosów – 35,8 proc. poparcia
PO – 49.580 – 21,6 proc.
Kukiz’15  – 27.521 – 11,6 proc.
Zjednoczona Lewica  – 26.305 – 11,11 proc. poparcia.
Nowoczesna  – 15.942 – 6,73 proc.
PSL  – 11.799 – 4,98 proc.
KORWIN  – 10.111 – 4,3 proc.
Razem   – 8.625 – 3,6 proc.

Frekwencja w naszym okręgu – wyniosła 53,08 proc.

wyb1

Teraz komitety wyborcze mają 30 dni na uprzątniecie z ulic i osiedli swoich materiałów wyborczych. Mam nadzieję, że zdążą do 11 listopada 2015r.

wyb2

 

 

PAN ZBADA ŚRODOWISKO

stawBurmistrz Blachowni informuje o podpisaniu umowy z Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. Jej przedmiotem jest wykonanie, do 21 grudnia br., badań wybranych elementów środowiska oraz opracowanie koncepcji stanowiącej podstawę do rewitalizacji obszaru miejskiego Blachowni, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zalewu i terenów przyległych do zbiornika.

Wyniki prac mają posłużyć do przygotowania wniosku Gminy Blachownia o 95% na dofinansowanie niezbędnych prac, które przywrócą atrakcyjność zalewu i otaczających go obszarów zielonych.

Co obejmą badania Instytut PAN można przeczytać na http://blachownia.pl/

STRONA URZĘDU TO – BLACHOWNIA.PL

W związku z pytaniami jakie otrzymuje od Mieszkańców naszej Gminy informuję, iż strona internetowa www.gminablachownia.pl nie ma nic wspólnego z Urzędem Miejskim w Blachowni. Adres strony internetowej Gminy to www.blachownia.pl

 cisiak1

Strona ta należy do osoby prywatnej, która od niecałych 5 lat mieszka w Cisiu.

cisiak2

WĘZŁY RZĄSAWA-BLACHOWNIA-CZĘSTOCHOWA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła procedurę przetargową na wykonanie autostrady A1 na część obwodnicy Częstochowy. Chodzi o budowę węzła m.in. Rząsawa – Blachownia – Częstochowa.

a1

Więcej na http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/1,84749,19031158,autostrada-a1-umowa-na-obwodnice-czestochowy-podpisana.html#TRNajCzytSST

MALICKA W ASFALCIE

Trwa remont ulicy Malickiej. Obecnie położono pierwszą warstwę asfaltu. Do 25 listopada drogowcy położą drugą warstwę. Już niedługo droga będzie cieszyć mieszkańców tej ulicy.malicka

ZAWALCZMY O BUDŻET

Obywatelski. Na aktywnych i z pomysłami czeka 350 tys. zł.

Spotkanie w sprawie budżetu partycypacyjnego odbędzie się w czwartek 22 października o godz. 18 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu przy ul. Sportowej 1.

Kolejne spotkania zaplanowano

27 października o godz. 17 w Szkole Podstawowej w Łojkach

29 października o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej w Cisiu

Budżet partycypacyjny po raz pierwszy wprowadzony w Blachowni to wyjście na przeciw mieszkańcom, którzy chcą współdecydować na co przeznaczyć określona pule pieniędzy.

Szczegóły na: http://blachownia.pl/article/budzet_obywatelski

SPRAWA PARKINGU PRZY BANKOWEJ

W związku z pytaniami jakie otrzymałem, od niektórych mieszkańców ul. Bankowej 9, chodzi o, zdaniem mieszkańców, zbyt wąski, nowy parking przy samej „9” dowiedziałem się w Urzędzie Miejskim w Blachowni.

bankowa1

-Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku & 21 pkt 1 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej długość 2,3 m a szerokość 5 m. Przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne długość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m, a szerokość 5 m. W przypadku budowania parkingu wzdłuż jezdni to musi być co najmniej 6 m. A ten przy bloku nr 9 ma 4 metry długości i 2,5 m szerokości i stoją tam lampy oświetleniowe. W dodatku po stworzeniu dokumentacji budowy ulicy przy blokach tzw. awaryjnych i uchwaleniu środków na tę inwestycję nie było już możliwości zmieniania projektów. także ze względu. Co ciekawe parkin przy jezdni to nie parking, a miejsce manewrowe – powiedział mi Pan Grzegorz Loręcki, kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych UM w Blachowni.

bakowa2

Inna ważna kwestia miejsca parkingowe są dla wszystkich użytkowników dróg zatem także dla tych z bloków awaryjnych.

SPADA BEZROBOCIE

Na ostatnim spotkaniu połączonych komisji Rady Miejskiej w Blachowni czyli Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Promocji Gminy i Integracji Europejskiej oraz Komisji Rewizyjnej była analiza runku pracy, możliwości tworzenia nowych miejsc pracy. Przy okazji Pan Dariusz Wojciechowski sekretarz Gminy podał najnowsze dane na temat stopy bezrobocia w Blachowni.

Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wynika, że na koniec 2012 roku w Blachowni mieliśmy – 920 bezrobotnych. Rok później jeszcze więcej bo 1002. Na koniec 2014 roku mniej – 819. 30 czerwca 2015 roku – 683 bezrobotnych, a na koniec sierpnia tego roku – 618.

BUDŻET PARTYPACYJNY CZYLI WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE

Budżet partycypacyjny, zwany inaczej obywatelskim, cieszy się coraz większą popularność w miastach naszego kraju. Być może dlatego, że to sami mieszkańcy mogą decydować o lokalnych inwestycjach w ich otoczeniu. W Blachowni z tego tytułu można zawalczyć o niemałą kwotę bo 350 tys. zł. Dodajmy, że mieszkańcy naszej Gminy po raz pierwszy będą mieć możliwość sami decydować na co przeznaczyć środki. Warunek trzeba wziąć udział w spotkaniach oraz mówiąc najprościej zawalczyć o te pieniądze.

budzetobywat

KOLEJNA SESJA

Wybory ławników do sądów powszechnych, wyrażenie zgody na utworzenie młodzieżowej Rady Miejskiej w Blachowni, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy  oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na 2015 rok – to chyba najważniejsze punkty sesji Rady Miejskiej w Blachowni.

Początek spotkania 26 października godz. 15 sala konferencyjna OSiR

sesja

CO W SPRAWIE PRZEDSZKOLA

przedszkoleJak informuje Pani Sylwia Szymańska burmistrz  Blachowni jeszcze w tym miesiącu w trybie pilnym zostaną wykonane dodatkowej i kompleksowej analizy technicznej całości budynku Przedszkola Nr 2 w Blachowni przy ul. Żeromskiego.

Więcej na blachownia.pl/news /pelna _ekspertyza_budowlana_ przedszkola_ w_blachowni_ juz_ w_pazdzierniku/