BĘDZIE II TURA

Sylwia Szymańska osiągnęła miażdżącą przewagę na przeciwnikami. Jednak zabrakło niewiele bo ponad 100 głosów. Obecna burmistrz zdobyła 2925 głosów, Anetta Ujma – 1048.
Kolejne miejsca zajęli Cezary Osiński, Marcin Biernat i Edyta Mandryk.

Ugrupowanie KWW Sylwii Szymańskiej „Naturalnie Blachownia” wprowadziło do Rady aż 11 osób.

Barbara Bagmat,
Małgorzata Bernat,
Katarzyna Borycka,
Ewelina Gajzner,
Tadeusz Borek,
Tomasz Czech,
Paweł Hreczański,
Tomasz Rećko,
Jerzy Szkurłat,
Dariusz Wącław
Marek Kułakowski

Do Rady weszli też radni z innych ugrupowań: Renata Kolman, Krzysztof Czerwik, Jacek Rogut i Sebastian Szczepaniak.

WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM GMINY BLACHOWNIA DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W WYBORACH I ZA ODDANE GŁOSY NA NASZYCH KANDYDATÓW Z KOMITETU WYBORCZEGO />SYLWII SZYMAŃSKIEJ.
OSOBNO DZIĘKUJĘ SWOIM WYBORCOM Z UL. KS. KUBOWICZA, 16 STYCZNIA I SPORTOWEJ ZA WSPARCIE W TRAKCIE KAMPANII WYBORCZEJ I POPARCIE 21 PAŹDZIERNIKA DOBRYCH KIERUNKÓW W JAKIM IDZIE BLACHOWNIA.
RAZ JESZCZE Z SERCA DZIĘKUJĘ.

TERAZ ZBIERAMY SIŁY NA DALSZĄ PRACĘ NA RZECZ GMINY, A PO DRODZE II TURA WYBORÓW BURMISTRZA. BĄDŹCIE PAŃSTWO Z NAMI.

SZANOWNI PAŃSTWO DOBIEGŁA KOŃCA VII KADENCJA RADY MIEJSKIEJ BLACHOWNI

Osobiście nie mam żadnych wątpliwości, że nasza Gmina naprawdę ruszyła do przodu. Najlepszym dowodem są inwestycje te zakończone i prowadzone. Pozyskanie przez Gminę 35 mln zł nie da się podważyć. Niezależne tytuły jak chociażby pismo samorządowe „Wspólnota” doceniło efekty współpracy z burmistrzem Sylwią Szymańską. Z 538 miejsca w latach 2009-2013 w skoczyliśmy na koniec 2017 roku na 122 pozycję. Żadna gmina w kraju nie skoczyła o ponad 400 miejsc wyżej. Jest to sukces finansowy, ekonomiczny, infrastrukturalny i społeczny.
Blachownia otrzymała też statuetkę w Ogólnopolskim Konkursie WZOROWA GMINA, za skuteczne pozyskiwanie środków unijnych. Konkurs firmują m.in. marszałek Województwa Śląskiego przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego. I żadne kłamstwa, że za statuetkę i tytuł Blachownia zapłaciła. Prawda jest taka nasza Gmina ruszyła z impetem i idzie w dobrym kierunku.
Dlatego zwracam się do Państwa prośbą o poparcie dla naszych działań. Dla budowania lepszej Gminy. Chcemy dokończyć to co zaczęliśmy. Dla mnie jedynym gwarantem dalszego rozwoju Blachowni jest obecna burmistrz Sylwia Szymańska, która udowodniła, że zna się na swojej robocie. Wyniki finansowe, prowadzone inwestycje same się bronią.

Dlatego raz jeszcze proszę zagłosujcie Państwo na naszą drużynę lista wyborcza nr 20.
Zagłosujecie na doświadczonego i co ważne skutecznego burmistrza Sylwię Szymańską. Nasza Gmina nie musi zaczynać od nowa bo cały czas pniemy się w górę. Lepsza przyszłość czy normalność już była. W rozmowach z Mieszkańcami usłyszałem nie raz naturalnie chcemy Szymańską bo ona gwarantuje dalszy rozwój naszej małej Ojczyzny.

Bardzo dziękuję za współpracę, licząc na dalsze poparcie Mieszkańców Blachowni.
Z poważaniem Marek Kułakowski

LIST BURMISTRZA BLACHOWNI DO MIESZKAŃCÓW I RADY


Drodzy Mieszkańcy Gminy Blachownia! Wysoka Rado

Oddaję w Państwa ręce Raport z kadencji 2014-2018 będący podsumowaniem działalności Burmistrza oraz Rady Miejskiej VII kadencji Miasta i Gminy Blachownia. Nasza Gmina to Nasz wspólny dom! Dbamy o niego, dokładamy wszelkich starań, by żyło nam się w nim lepiej i dostatniej. Odkąd zostałam burmistrzem, mam świadomość, że: „Gmina Blachownia, to coś więcej niż urząd, rada i burmistrz. Blachownia to wspaniałe miejsca i cudowni ludzie, którzy swoją indywidualną i wspólną pracą wnoszą swoje „ja” do całości, jaką jest gmina”. Stąd też, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, przywiązywałam ogromną rolę do kształtowania w Blachowni idei społeczeństwa obywatelskiego, wyrażającej się realnym wspieraniem działalności lokalnych organizacji, różnego rodzaju stowarzyszeń oraz inicjatyw obywatelskich.
Jako burmistrz, zawsze podkreślam, że myślą przewodnią dla mnie jest służenie mieszkańcom, zaś oni sami są dla mnie podmiotem samorządu. I ten, kto mnie poznał wie, że nie są to puste słowa, ale jest to zasada, którą kieruję się na co dzień w swoim postępowaniu. I choć nie zawsze podjęte przeze mnie decyzje satysfakcjonują każdego, to podejmuję je z pełnym przekonaniem, że są w interesie ogółu, bowiem gmina nie realizuje interesów prywatnych, ale jest odpowiedzialna za interesy wspólne.
Samorząd to nie „burmistrz plus rada”. Gmina Blachownia to znacznie więcej – to My wszyscy razem: Mieszkańcy – dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Powyższa filozofia w pełni współgra z tym, co napisałam w programie wyborczym zarówno w tym przed 4. laty, jak również w mojej propozycji na kolejną kadencję. Priorytetem są dla mnie człowiek i otwartość na Mieszkańców, Stowarzyszenia i wszelkie inicjatywy społeczne. Ludzie, to bijące serce naszej Gminy. Do tego podejścia przekonałam radnych, z których żaden nigdy nie zgłaszał sprzeciwu. Dzięki temu na przełomie kadencji, udało się zwiększyć dofinansowanie na działalność organizacji pozarządowych, przeprowadzić szereg konsultacji społecznych, utworzyć Młodzieżową Radę, Radę Sportu, Radę Pożytku Publicznego oraz stworzyć program wsparcia dla Rodzinnych Ogródków Działkowych i wprowadzić budżet obywatelski. Samorząd stanowią ludzie, a nie osoby wyznaczone do pełnienia władzy, zaś burmistrz czy radni muszą się wsłuchiwać w potrzeby mieszkańców, znać ich problemy oraz być otwarci na ich sugestie, nie zapominając przy tym, że to oni jednak ponoszą za wszystko odpowiedzialność. Rola burmistrza jest szczególna, gdyż pełni on funkcję nie tyle ojca sukcesów, bo ten ma ich wielu, ale jest też matką wszystkich porażek, do których pozostali nie chcą się przyznać…
W trakcie mijającej kadencji duży nacisk położyliśmy na spotkania z Mieszkańcami i konsultacje społeczne. Było ich bardzo wiele i dotyczyły m.in.: strategii naszej Gminy, programu rewitalizacji, budżetu obywatelskiego. Były to spotkania integracyjne, ale także problemowe np.: dotyczące remontu przedszkola, reformy oświaty, czy interwencji przeciwko przedsięwzięciu zagrażającemu bezpieczeństwu mieszkańców. Nigdy nie uciekaliśmy od trudnych spraw, szukając wspólnie z Państwem rozwiązania. I udało się, mamy piękne, bezpieczne przedszkole i uchroniliśmy naszą gminę od inwestycji zagrażającej środowisku.

Szanowni Państwo.
Urząd powinien służyć interesantom. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zostały wydłużone godziny pracy urzędu, uruchomiliśmy biuro podawcze i punkt informacyjny, dostosowaliśmy toalety dla osób niepełnosprawnych i jeszcze bardziej – ja i pracownicy urzędu – uelastyczniliśmy się w rozwiązywaniu Państwa problemów. Ja sama jestem dostępna dla wszystkich mieszkańców w każdą środę od 8 do 18. a także wieczorową porą oraz w mediach społecznościowych. Nie ma też problemu, by umówić się ze mną po godzinach pracy urzędu. Od początku mojej kadencji zorganizowaliśmy także bezpłatne porady prawne świadczone przez Pana mec. Piotra Kandorę w środy w godz. 17 – 18. Niniejsze porady różnią się od pomocy państwowej tym, że może skorzystać z nich każdy mieszkaniec bez konieczności przedkładania dodatkowej dokumentacji.
W 2015 roku utworzyliśmy budżet obywatelski – to nasz wielki wspólny sukces, dzięki któremu macie Państwo realny wpływ na wydatkowanie środków z budżetu gminy Blachownia. W bieżącej kadencji udało nam się zrealizować wiele kampanii społecznych, dzięki którym wzrosła świadomość i wrażliwość dzieci, młodzieży i dorosłych.
Prowadzone akcje: Zapalmy się na niebiesko dla autyzmu, Żonkilowe Pola Nadziei, Marsz Nadziei, Wspólne Sprzątanie Świata, Akcja Trzeźwość, wspólne czytanie zarówno w ramach Narodowego Czytania, jak i Czytania Dzieciom integrują całe społeczeństwo, uczą odpowiedzialności, empatii oraz pogłębiają naszą wrażliwość.
Głos mieszkańców to najważniejszy atut gminy. Samorząd bowiem stanowią ludzie, a nie osoby wyznaczone do pełnienia władzy. W związku z tym wdrażamy nowe rozwiązania, których do tej pory w Blachowni jeszcze nie było. Rzeczywistość jest przecież bardzo dynamiczna, a potrzeby ludzi zmieniają się jeszcze szybciej. Integracja europejska, rozwój komunikacji elektronicznej i Internetu, czy aktywność organizacji społecznych tworzą nowe uwarunkowania w pracy samorządu. Władze gminy muszą odpowiadać na te wyzwania i wychodzić im naprzeciw, dlatego wprowadziliśmy Portal Partycypacji Społecznej, wprowadziliśmy nową aplikację Naturalnie Blachownia, dzięki której bezpośrednio na telefon otrzymacie Państwo wszystkie bieżące informacje dotyczące naszej gminy oraz najnowszy numer naszej gminnej gazety. Zmieniliśmy także stronę internetową Urzędu Miejskiego dostosowując ją do potrzeb osób niedowidzących. W minionej kadencji udało się bardzo wiele. Z gminnego budżetu wsparliśmy inicjatywy, które były istotne z punktu widzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, zdrowia oraz innych dziedzin życia społecznego. Większość tych inicjatyw udało się zrealizować dzięki dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi, Miejskim Domem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Biblioteką Miejską, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Dzięki pracy i zaangażowaniu stało się możliwe zrealizowanie wielu imprez kulturalnych i sportowych, projektów szkoleniowych i edukacyjnych, a także promowanie naszej gminy w kraju oraz za granicą. W tym zakresie – jako samorząd, tj. burmistrz oraz rada gminy – wspieraliśmy aktywność, tworząc dogodne warunki do pracy dla naszej Gminy. W zarządzaniu sprawami lokalnymi podstawowe znaczenie mają organizacje społeczne, stowarzyszenia, kluby sportowe czy inne formy organizowania się społeczeństwa, które reprezentują rozmaite grupy mieszkańców – także te senioralne, jak Uniwersytet Trzeciego Wieku. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i jednostkami pomocniczymi jest dla mnie kluczowym elementem koordynowania życia społecznego Blachowni. To właśnie one są partnerem dla władz samorządowych – burmistrza i radnych.
Obecnie w Gminie Blachownia funkcjonuje ponad trzydzieści organizacji społecznych, które zajmują się między innymi działalnością społeczną, kultywowaniem tradycji i zwyczajów lokalnych, promocją sportu i kultury fizycznej, podejmowaniem działalności na rzecz dzieci i młodzieży, czy też aktywizacją seniorów. Organizują liczne imprezy kulturalne, warsztaty artystyczne, spotkania poświęcone historii i kulturze, a także rozliczne zawody sportowe, czasem też coś ugotują albo zaśpiewają na regionalną nutę. A wszystko to robią nieodpłatnie, opierając się na pracy społecznej swoich członkiń i członków. Dzieje się tak, bo w Blachowni jest dobry klimat i otwartość na działania społeczne.

Istnieje zatem wielka potrzeba, by znacznie więcej zainwestować w te stowarzyszenia, które są solą naszej blachowniańskiej ziemi. To one realizują w naszym imieniu najważniejsze zadania w lokalnej społeczności. Po latach aktywnej działalności poszczególnych stowarzyszeń i instytucji przyszedł czas na drugi krok, a mianowicie, na poprawę warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych. Dlatego podjęliśmy się stworzenia Centrum Aktywności Lokalnej, które będzie miało siedzibę w Pałacyku Myśliwskim przy ul. Sienkiewicza 16, budynku obecnie rewitalizowanym. Tam, w otoczeniu pięknego parku, znajdą swoją siedzibę wszystkie stowarzyszenia i organizacje, osoby niepełnosprawne, Koło Gospodyń Wiejskich, Seniorzy i Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Wyzwaniem będzie również stworzenie wspólnego kalendarza wydarzeń w Gminie Blachownia, który będzie na bieżąco aktualizowany oraz podawany do wiadomości publicznej za pośrednictwem lokalnych mediów i kanałów informacyjnych.

Szanowni Mieszkańcy
Od początku mojej pracy założyłam sobie służenie mieszkańcom i naszej gminie w sposób najskuteczniejszy w ramach możliwości środków finansowych jakimi dysponujemy. Wytężone wysiłki przyniosły wymierne i konkretne efekty i z satysfakcją mogę stwierdzić, że mijająca kadencja była okresem bardzo dynamicznego rozwoju naszej małej ojczyzny. Z pełnym zaangażowaniem realizowałam wraz z zespołem zadania nakreślone przez przedstawicieli mieszkańców skupionych w Radzie Miasta, a także inicjowałam szereg działań o znaczeniu historycznym.
Gospodarowanie środkami finansowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności. W okresie ostatnich czterech lat dla budżetu gminy pozyskano dodatkowo kwotę ponad 35 mln złotych środków unijnych, dzięki czemu nasza gmina stała się liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Budżet Blachowni w okresie czterech ostatnich lat wzrósł z kwoty 31 mln 656 tys. zł do 66 mln 133 tys. Zł, z Unii Europejskiej pozyskaliśmy dofinansowanie na kwotę ponad 35 mln zł, co jest wzrostem czternastokrotnym w odniesieniu do poprzedniej kadencji, wskaźnik zadłużenia gminy Blachownia w 2014 roku wynosił 47,15%, a obecnie wynosi 34,85% zatem spadł o 12,3 %.

Kredyty na przestrzeni lat kształtowały się następująco
2012 – 2 mln zł
2013- 2 mln 400 tys. zł
2014- 2 mln 600 tys. zł

2015- 1 mln 500 tys. zł
2016 – 2 mln zł
2017- 2 mln zł.

Wykonaliśmy ponad 13,5 km dróg na kwotę ponad 7 mln 740 tys zł i zrealizowaliśmy ponad 300 inwestycji ważnych dla naszej społeczności.
Jako Burmistrz zapewniam, że wszystkie zobowiązania finansowe gminy realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Większość Radnych Gminy wspierała mnie i mój zespól we wszystkich działaniach i planach rozwojowych. Nasze działania koncertowały się na inwestycjach zaspokajających najważniejsze potrzeby mieszkańców w następujących dziedzinach: Infrastruktura, Oświata, Kultura i sport, Zdrowie, Pomoc społeczna, Bezpieczeństwo, Ochrona Środowiska i Informatyzacja.
Naszym wspólnym sukcesem są inwestycje wykonywane przy wsparciu środków unijnych. Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia wraz z zagospodarowaniem otoczenia oraz rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej sprawią, że Blachownia stanie się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym turystom oraz atrakcyjnym do życia dla mieszkańców. Od maja 2018 roku mieszkańcy Blachowni mogą korzystać ze sprawnie i punktualnie działającej komunikacji, znacznie wyższych standardów podróżowania, nowoczesnego taboru i co najważniejsze – bezpłatnego przejazdu na terenie całej gminy. Siatka połączeń umożliwia korzystanie większej grupie osób z transportu publicznego, co z pewnością przyczynia się do poprawy środowiska. Usprawnieniem gminnej komunikacji będzie ukończony do połowy 2019 roku zintegrowany węzeł przesiadkowy. Z pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki środków rozpoczęliśmy budowę kompleksu sportowego Sahara. Uruchomiliśmy nową Strażnicę OSP, targowisko „Mój rynek”. Jednostki OSP z terenu gminy pozyskały środki (ponad 2 mln zł.) na nowe samochody dla Straży. Aby urozmaicić zimowe sportowy zakupiliśmy własne lodowisko, darmowe dla mieszkańców Blachowni, wybudowaliśmy centra rekreacyjne w każdym sołectwie, powstały nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne. Wymienione zostało oświetlenie na terenie całej gminy na energooszczędne. Niewątpliwym sukcesem jest przywrócenie gminy na mapę inwestycji kanalizacyjnych, co umożliwi skuteczne pozyskanie środków na ten cel.
Wykonano dokumentację projektową na kanalizację w Łojkach, Cisiu oraz na Ostrowach, gdzie zrealizowano pierwszy etap budowy. Wiele udało się także zrobić w placówkach oświatowych, m.in. dostosowanie placówek do przepisów przeciwpożarowych, remont ZSP w Łojkach, budowa bieżni, doposażenie placów zabaw i wiele innych, ważnych zadań. Najważniejszą inwestycją w dziedzinie oświaty była gruntowna modernizacja Przedszkola nr 2, które stało się bezpieczne i przyjazne dla dzieci. Doposażone zostały gabinety profilaktyki zdrowotnej, w SP Nr 1 powstała nowoczesna placówka komputerowa, a w budżecie na 2019 zabezpieczono środki na podobne pracownie w ZSP w Łojkach i w ZSP w Blachowni w ramach Budżetu Obywatelskiego. SP1 realizuje projekt „Zielona pracownia”, realizowane są zadania w ramach projektu „Zaprogramuj przyszłość” oraz „Edukacja przez szachy w szkole”. Blachownia sięga po wszelkie dostępne dofinansowania i realizuje projekty, które sprawiają, że nasza edukacja jest skuteczna.

Szanowni Państwo
Nie da się opisać wszystkich działań, które udało nam się zrealizować. Mocno wierzę, że zmiany których jesteśmy świadkami są dla Państwa znane i widzą Państwo jak wiele udało nam się wykonać dzięki wspólnej pracy, zaangażowaniu i otwartości na wspólne pomysły. Przekazuję na Państwa ręce podsumowanie naszej wspólnej kadencji w formie materiału fotograficznego, abyśmy mogli zobaczyć korzystne zmiany zachodzące w naszej gminie. Sukcesy naszej społeczności, które dostrzegają okoliczne samorządy możliwe były dzięki wspólnej pracy Urzędników, Radnych, Sołtysów, Kierowników i Pracowników jednostek organizacyjnych, Dyrektorów i Pracowników placówek oświatowych. Wspólne działania utwierdziły nas w przekonaniu jak bardzo ,,zgoda buduje…”.
Mam pełną świadomość, że mimo licznych sukcesów jest jeszcze wiele do zrobienia. Istnieje wiele potrzeb i wiele obszarów, które wymagają dalszych przemyślanych i rzetelnych działań, które zakończą się założonym przez nas powodzeniem. Tym bardziej z dużą przyjemnością przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności. Zawarłam w nim tylko najistotniejsze informacje, bo nie sposób streścić 4. lat intensywnej pracy. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za nieoceniony wkład i współpracę. Szczególnie pragnę podziękować Skarbnikowi Gminy Pani Elżbiecie Wolskiej i Sekretarzowi Panu Dariuszowi Wojciechowskiemu wraz ze wszystkimi Pracownikami Urzędu Miejskiego, Radnym, Sołtysom, Dyrektorom, Kierownikom i Pracownikom jednostek organizacyjnych, Współpracownikom, Księżom, Organizacjom Społecznym i
przede wszystkim Mieszkańcom Gminy Blachownia za zaufanie, życzliwość, pomoc i wsparcie w skutecznej realizacji wyznaczonych celów.

Drodzy Państwo
Miniony okres był czasem rozwoju Naszej Małej Ojczyzny – Gminy Blachownia, podjęliśmy razem wiele słusznych decyzji i działań, dlatego jestem w pełni gotowa na kontynuację naszej owocnej współpracy. Nasza ciężka praca sprawiła, że otrzymaliśmy tytuł „Wzorowej Gminy województwa śląskiego” w zakresie „Lider wykorzystywania środków unijnych”.

Z poważaniem Sylwia Szymańska burmistrz Blachowni

ZA ANETTY UJMY BLACHOWNIA BYŁA NA 538 MIEJSCU, TERAZ 122

Dobrze Marcin Biernat zauważył na Debacie Wyborczej, że Blachownia zrobiła ogromny skok w rozwoju.

Potwierdzamy i dodajemy w kadencji 2014-2018 zanotowaliśmy wprost historyczny skok rozwojowy. Urząd Miejski informuje.

Mijająca kadencja Burmistrza i Rady Miejskiej trwale zapisze się złotymi zgłoskami w historii rozwoju gospodarczego i społecznego gminy.
SUKCES FINANSOWY
SUKCES EKONOMICZNY
SUKCES INFRASTRUKTURALNY
SUKCES SPOŁECZNY
Te cztery kategorie składają się na miarę SUKCESU KADENCJI, które odzwierciedla najnowszy ranking najlepiej rozwijających się gmin i miast, który został opublikowany w ostatnim wydaniu ogólnopolskiego pisma samorządowego „Wspólnota”. Blachownia (dane na koniec 2017 roku) dokonała niezwykle dynamicznego awansu – z 538 miejsca (klasyfikacja na lata 2009-2013) znalazła się na 122 miejscu.
Z szarego końca rankingu awansowaliśmy zatem o ponad 400 pozycji, o czym zadecydowały głównie wysiłki finansowe i inwestycyjne upływającej kadencji naszego samorządu.
To również niezwykle satysfakcjonująca miara merytorycznej współpracy burmistrza i rady z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Wspólnie przywracamy skutecznie właściwą rangę i pozycję Blachowni wśród samorządów krajowych


ZA ANETTY UJMY BLACHOWNIA BYŁA NA 538 MIEJSCU, TERAZ 122. OGROMNY SUKCES

ZACIĄGANIE KREDYTÓW
Anetta Ujma – 2012 – 2 mln zł / 2013 – 2,4 mln zł / 2014 – 2,6 mln zł
Sylwia Szymańska – 2015 – 1,5 mln zł / 2016 – 2 mln zł / 2017 – 2 mln zł.

Ile zarabiały panie burmistrzynie dane z BIP UM Blachownia

Anetta Ujma za 2013 rok – jako burmistrz – 154.785 zł, Związek Komunalny Gmin – 20.899 zł / fundusz socjalny – 1.225 zł

Sylwia Szymańska za 2017 rok – jako burmistrz – 141.754 zł, fundusz socjalny 1.350 zł.

JAK GŁOSOWAĆ 21 PAŹDZIERNIKA

21 października będziemy wybierać swoich przedstawicieli do samorządu.
W tym dniu Polacy będą wybierać blisko 47 tysięcy radnych. Do 16 sejmików województw, 314 rad powiatów oraz 2411 rad gmin i miast. Wybierzemy także 1547 wójtów gmin, 823 burmistrzów i 107 prezydentów miast. O miejsca we wszystkich szczeblach samorządu zawalczy 191.719 kandydatów. Uprawnionych do głosowania jest ponad 30 mln Polaków.
W naszej gminie wybierzemy jednego burmistrza i 15 radnych.
Mieszkańcy z okręgu wyborczego nr 9 czyli z ul. ks. Kubowicza, 16-go Stycznia i Sportowej głosują w lokalu wyborczym w hali sportowej przy ul. Sportowej 1.
W gminach do 20 tysięcy osób, czyli taka jak Blachownia, obowiązują jednomandatowe okręgi.
W kratce po lewej stronie, obok nazwiska kandydata, którego chcemy wybrać stawiamy „X”. Definicja znaku „X” oznacza, że są to co najmniej dwie linie, przecinające się w obrębie kratki. Kąt przecięcia nie jest ważny.
Karta do głosowania będzie w postaci tzw. płachty – rozmiar od A4 do A2.
Karty będą się różnić wielkością i kolorem. Na karcie do głosowania w wyborach do rad gmin i miast, czyli jak Blachownia, nazwiska kandydatów wydrukowane będą na szarym tle. Do rad powiatów jak powiat częstochowski na żółtym tle, a do sejmików województw – na niebieskim tle. Karta wyborcza na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta będzie na różowym tle.

Każdy z lokali wyborczych w nadchodzących wyborach będzie otwarty dla wyborców od godz. 7 do godz. 21. Obwodowa komisja wyborcza może zarządzić wcześniejsze zamknięcie lokali pod warunkiem, że zagłosowali już wszyscy wyborcy wprowadzeni do spisu. Obwodowa komisja wyborcza może zarządzić wcześniejsze zakończenie prac nie wcześniej niż przed godziną 18.

DZIĘKUJEMY MIESZKAŃCOM ZA SPOTKANIE

.
Merytorycznie, bez kłótni, choć były trudne pytania, tak przebiegło czwartkowe spotkanie naszej drużyny czyli KWW SYLWII SZYMAŃSKIEJ „Naturalnie Blachownia”. Ponad 70 osób spotkało się w sali OSP na prezentacji naszego komitetu wyborczego.

Kandydatka na burmistrza SYLWIA SZYMAŃSKA poinformowała co przez 4 lata wykonała mnóstwo inwestycji. Udało się pozyskać 35 mln zł co nie zdarzyło się do tej pory w żadnej kadencji. Po prezentacji oraz przedstawieniu 10 punktów dalszej wizji rozwoju Gminy mieszkańcy zadawali pytania.
A jakie miłe słowa padły pod adresem Sylwii Szymańskiej napisze później.

OSTATNIA SESJA VII KADENCJI

Podziękowania i drobne upominki oraz kolejne przyjęte uchwały – tak zakończyła się ostatnia 64. sesja Rady Miejskiej w Blachowni. W poprzedniej kadencji było ich jedynie 49. Teraz padł rekord. Skąd, aż tyle posiedzeń Rady, a co zatem idzie spotkań komisji? To efekt skutecznego sięgania po środki unijne i co rusz trzeba było szybko na nadzwyczajnych sesjach dokonywać zmian w budżecie i WPF.
Na dzisiejszej sesji przyjęliśmy też uchwałę nadającą Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi imię Plastusia. Także plac gdzie powstaje centrum przesiadkowe będzie miało swoją nazwę. Plac Niepodległości o co zabiegał m.in. Tadeusz Gębuś. Stara nazwa Plac Wolności, gdzie mieści się strażnica OSP, także pozostaje.

Podczas wręczania podziękowań i nagród najwięcej braw otrzymała sekretarka Urzędu pani Iwona Gawlik. Wszyscy doceniliśmy Jej ogromną pracę i to na wielu frontach. Pani Iwona dała się poznać jako osoba niezwykle pracowita, kompetentna i skromna. Wprost święta urzędniczka.
Podziękowania otrzymali radni, sołtysi, a także urzędnicy.

Jaka była ta kadencja niezwykle ciężka. Musieliśmy nadrabiać to co przespano w poprzedniej kadencji. Chodzi o brak dokumentacji na pozyskiwanie środków na kanalizację Gminy. Do tego dochodziła nieuzasadniona fala krytyki, próby odwołania burmistrza, ale daliśmy radę. Przy dobrej współpracy z burmistrz Sylwią Szymańską udało się zrobić dużo poważnych inwestycji, remonty wielu dróg oraz pozyskać środki na programy edukacyjne. Dzisiaj na spotkaniu z mieszkańcami Blachowni mówiłem, że przyszło mi pracować z niezwykłym burmistrzem, który nie zamykał się przed ludźmi, miał i ma wizję rozwoju Gminy i co dla mnie ważne, przychodził na niemal wszystkie komisje budżetu. Tego nie pamiętam w poprzednich kadencjach. Można było więc dyskutować i rozmawiać na każdy, gminny temat.

Sylwia bardzo ci dziękuję za tytaniczną pracę w tych czterech latach na rzecz mieszkańców z naszej Gminy. Odbywało się to czasami kosztem rodziny, łez, bo nie brakowało bezpardonowej i niesłusznej krytyki przeciwników. Ale udało się i za chwilę zobaczymy owoce, kolejnych poważnych inwestycji na terenie Gminy. Na spotkaniu z mieszkańcami dziękowałem też za inwestycje w okręgu nr 9 czyli okręgu obejmującym ul. ks. Kubowicza, Sportową i 16 Stycznia. Wiedząc jak trudno zabiega się o inwestycje dla swoich mieszkańców marzyłem o remoncie chociaż dwóch ulic. Udało się wyremontować wszystkie ulice. W dodatku powstał piękny parking, plac zabaw zyskał nowe urządzenia linowe. Dzieci doczekały się pięknego przedszkola, do którego teraz chce chodzić za dużo maluchów.
Sylwia praca z Tobą była dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Dziękuję.
Dziękuję też Mieszkańcom z mojego okręgu za wsparcie, czasami za słowa krytyki, ale jestem przekonany, że wszystkie te dobre, i te trudniejsze rozmowy były w trosce o naszą Gminę.

DEBATA, DEBATA I PO DEBACIE

Gdy Sylwia Szymańska mówiła o inwestycjach w ostatnich 4 latach Anetta Ujma tak reagowała.

Kilka dni temu polskie radio informowało, że według badań analityków tam gdzie dobrze się rozwijają gminy czy miasta, tam jest wielu chętnych do objęcie stanowiska szefa w danym samorządzie. Tam gdzie gmina jest zadłużona i nie widać perspektyw rozwoju, to o fotel wójta, burmistrza czy prezydenta ubiega się jedna albo dwie osoby. W Blachowni o stanowisko burmistrza ubiega się aż pięciu kandydatów.

W środę na przedwyborczej debacie w sali bankietowej Stanley zjawiło się ponad 200 osób. Chęć spotkania z mieszkańcami Gminy wyraziło 4 kandydatów. Dwóch z Blachowni Sylwia Szymańska i Edyta Mandryk oraz Anetta Ujma, która mieszka w Mykanowie i Marcin Biernat z Częstochowy. Cezary Osiński z Ostrów w ogóle nie przybył na przedwyborczą konfrontację.

Kandydaci zmierzyli się na odpowiedzi i pytania w 4 rundach. Mówili m.in. jak będzie wyglądać gmina za 5 lat, jaka jest najważniejsza inwestycja w gminie, czego najbardziej brakuje w gminie. Kandydaci zadawali sobie nawzajem pytania oraz odpowiadali na dwa pytania od zebranych osób na sali.

Już na początku kandydatka Anetta Ujma zarzuciła obecnej burmistrz Sylwii Szymańskiej, że wycięła drzewa, a teraz jest to niewyobrażalna strata dla gminnej zieleni. Miało się wrażenie, że dla tej kandydatki wszystko w Blachowni jest źle robione. Źle czyszczony staw, szkolnictwo leży, brak kanalizacji, po co Blachowni centrum przesiadkowe? Anetta Ujma Stwierdziła, że Sylwia Szymańska tak naprawdę na inwestycje wydała 4 mln zł. Zatem gdzie jest reszta pieniędzy czyli ponad 30 mln zł – pytała Anetta Ujma.

Sylwia Szymańska, do której najwięcej było pytań od kontrkandydatów, odpowiedziała Anetcie Ujmie. -Wycięliśmy 80 drzew, a zasadzimy 200 sztuk. Budujemy piękny park z fontanną gdzie będzie można wypocząć. Czyścimy staw, zagospodarowujemy tereny wokół zbiornika. Będziemy mieć Centrum Przesiadkowe. W dawnej szkole (ul. Sienkiewicza 16) powstanie Centrum Organizacji Pozarządowych z salą widowiskową. Swój kąt znajdzie tu wiele organizacji. Tam też stworzymy centrum dla naszych seniorów, a może dzienny dom seniora. Wiele osób nam zgłaszało problemy z dotarciem do MDK przy ul. 1 Maja dlatego myślę, że przy Sienkiewicza 16 będzie lepiej. Lokal usługowy (dawna prażynka) już mamy duże zainteresowanie tym obiektem firm m.in. Poczta Polska chce tu mieć swoją placówkę. Nasi najmłodsi uczniowie szkół podstawowych i klasy zerowe z przedszkola będą się uczyć i bawić w szkole przy ul. Bankowej. Dzięki temu rozwiązaniu swoje miejsce w przedszkolu znajdzie żłobek. Dla szkół i przedszkoli pozyskaliśmy mnóstwo środków na programy edukacyjne. Pozyskaliśmy pomoce dydaktyczne. Pozyskaliśmy ponad 35 mln zł. – powiedziała Sylwia Szymańska. Wystąpienia Sylwii Szymańskiej, co rusz były głośno komentowane i zagłuszane przez zwolenników kandydatki Ujmy. Musieli ich uspakajać prowadzący spotkanie.

Kandydatki Edyta Mandryk podobnie jak Anetta Ujma obiecywały m.in., że jak wygrają wybory to wybudują basen i ścieżki rowerowe. I mają pomysł skąd wziąć pieniądze, ale na razie nie zdradzą szczegółów.
Edyta Mandryk dodała też, że Blachowni jest potrzebna lepsza edukacja, a lepsza edukacja to dokształcanie nauczycieli.
Anetta Ujma chwaliła się wybudowaniem dróg i ociepleniem wszystkich szkół i przedszkoli. Ktoś z sali krzyknął – czy przedszkole przy Żeromskiego też?

Szanowni Państwo gdy na początku 2015 roku pojechałam do Warszawy zorientować się jakie są możliwości w pozyskaniu środków na różne inwestycje, usłyszałam. Pani burmistrz mamy dla was pieniądze tylko czy macie program oczyszczania ścieków, master plan, dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę? Prawda była smutna. Nie mieliśmy przygotowanej żadnej dokumentacji. Moja poprzedniczka nie zadbała o najważniejsze, potrzebne dokumenty, które otwierały drogę do pozyskiwania środków zewnętrznych. Musieliśmy to wszystko nadrabiać i to zrobiliśmy.
W kolejnej odsłonie kandydatka Anetta Ujma pytała komu jest potrzebne boisko na tzw. Saharze, dlaczego nikt tej budowy nie konsultował ze sportowcami?
Sylwia Szymańska. – Musze panią zmartwić akurat odbywały się konsultacje, a w Blachowni działa Rada Sportu. A co do mieszkań to wiem, że w Blachowni brakuje lokali. Rozmawiam z ludźmi, spotykam się z nimi nie tylko w każdą środę w Urzędzie. Dlatego chcemy budować nowe mieszkania.

Marcin Biernat wyliczając potrzeby mieszkańców przyznał, iż zauważył skok w rozwoju Blachowni, ale gmina musi dalej się rozwijać.

Anetta Ujma mówiąc o swoich pomysłach dla Blachowni publicznie prezentowała ulotkę wyborczą, co po ostatnim wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach mogło dziwić. Bo Sąd Apelacyjny orzekł przepadek materiałów wyborczych w postaci ulotek zatytułowanych „Kandydatka na burmistrza Anetta Ujma „Wybierzmy lepszą przyszłość, należącą do KWW Anetta Ujma „Wybierzmy lepszą przyszłość”.
Ktoś z sali krzyknął o kłamstwie wyborczym. Anetta Ujma nie wytrzymała i mimo że praktycznie debata się skończyła nie dała sobie odebrać mikrofonu, komentując m.in. wyrok.
Na zakończenie kandydaci ustawili się do wspólnego zdjęcia.

Komentarz
Od siebie dodam, że debata pozwoliła bliżej poznać kandydatów oraz ich przywiązanie do Gminy. A to, że Blachownia idzie w dobrym kierunku najdobitniej świadczy fakt, że kilka dni temu otrzymaliśmy tytuł WZOROWEJ GMINY. Wyróżnienie przyznał m.in. marszałek Województwa Śląskiego i przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego.

I jeszcze jedna kwestia. Kandydatka Anetta Ujma straszyła na sali – Szanowni państwo jeśli nasza Gmina nie upora się z kanalizacją i szybko jej nie zbuduje, to zapłacimy ogromne kary finansowe. Bo to na wszystkie gminy w Polsce narzuca Unia Europejska.
To mam pytanie do kandydatki Ujmy, a kto w 2012 roku razem ze swoimi radnymi wycofał pieniądze z budżetu Gminy Blachownia właśnie na budowę kanalizacji w Ostrowach? Może obecna burmistrz Sylwia Szymańska?

WIEM ILE SZYMAŃSKA ZAPŁACIŁA ZA STATUETKĘ

Trud pozyskiwania środków unijnych został doceniony na forum ogólnopolskim. Blachownia otrzymała statuetkę w Ogólnopolskim Konkursie WZOROWA GMINA, za skuteczne pozyskiwanie środków unijnych.
Z przykrością przyjmuję informację, iż bloger z Cisia sugeruje, pyta ile kosztowała naszą Gminę ta nagroda? Bloger z Cisia stwierdza
„Rozumiem propagandę sukcesu, ale posuwać się do tego stopnia? Ile za to zapłaciła gmina? 5000 zł? 10 000 zł? Może więcej?” Jak można być tak podłym i insynuować, że burmistrz Blachowni mogła opłacić marszałka Województwa Śląskiego czy starostę bielskiego, przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, aby tylko zdobyć wyróżnienie?
Być może w tych pytających oskarżeniach jest drugie dno? Zachodzi pytanie czy Bloger z Cisia stara się za wszelką cenę ośmieszyć i zdyskredytować osiągnięcia obecnego burmistrza, by 21 października wybory wygrał kandydat, który reklamuje się na jego stronie?


Komentarz
Panie Gąsiorski powiem panu ile burmistrz zapłaciła za statuetkę. To były zarwane noce podczas, których pisała projekty (dzisiaj wiemy z jakim skutkiem), to były pracowite niedziele w Urzędzie, by sprawdzić i podpisać dokumenty, bo w tygodniu trzeba było odpowiadać na pana różne insynuacje. To były nerwy bo wiadoma grupa chciała doprowadzić do odwołania burmistrz Szymańskiej. To były prowadzone inwestycje. To była codzienna, ciężka praca z wykorzystaniem swoich talentów i zdolności dla poprawy życia Mieszkańców naszej Gminy. Nawet nie ma sensu apelować do pana sumienia bo być może ma pan w tym określony cel?

BLACHOWNIA WZOROWA GMINA

Blachownia została zauważona i dostrzeżona w Polsce. Zostaliśmy nagrodzeni w Ogólnopolskim Konkursie WZOROWA GMINA za skuteczne pozyskiwanie środków unijnych.

To ogromne wyróżnienie jest dowodem, że burmistrz Sylwia Szymańska niezwykle skutecznie pozyskiwała środki zewnętrzne. Widać to na każdym kroku. Czyszczenie zbiornika, Centrum Przesiadkowe, Park zieleni, Rewitalizacja obiektów przy ul. Sienkiewicza, budowa boisk na tzw. Saharze. Do tego trzeba wliczyć grupo ponad 13 km remontów dróg.


-To ogromne wyróżnienie i docenienie naszej pracy, mojej i Mieszkańców Gminy. Teraz chcemy dokończyć nasze inwestycje, ale już pragnę Państwa zaprosić do Blachowni, bo nasza Gmina jest coraz ładniejsza, a będzie jeszcze piękniej – powiedziała na Gali Sylwia Szymańska.

Komentarz
Statuetka dla naszej Gminy jest najlepszą odpowiedzią tym, którzy uważają, że nadszedł czas na normalność, że należy wybrać lepszą przyszłość, że Blachownia powinna zacząć od nowa. Statuetka to dowód, że burmistrz Szymańska ma doświadczenie w samorządzie i skutecznie sięga po środki unijne.


URZĄD MIEJSKI INFORMUJE

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że w roku 2018 Blachownia została nagrodzona tytułem Wzorowej Gminy w kategorii Lider Wykorzystywania Środków Unijnych. To ogromne wyróżnienie i symbol naszego wspólnego sukcesu, który był możliwy dzięki skutecznemu wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.

https://blachownia.pl/news/blachownia_szczegolnie_uhonorowana_i_doceniona__mamy_tytul_wzorowej_gminy/

CZY BLOGER Z CISIA ŁAMIE PRAWO NIE WYKONUJĄC WYROKU SĄDU?

Sprawa kuriozalna. Człowiek, który poprzez pisanie różnych rzeczy na swojej stronie, pretenduje do pierwszego „szeryfa” w Gminie Blachownia, tropi „przestępców” samorządowych, sam nie wykonuje wyroku wymiaru sprawiedliwości w tym przypadku Sądu Apelacyjnego w Katowicach. 11 października SA podtrzymał niemal w całości wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie uznając kłamstwa KWW ANETTY UJMY „WYBIERZMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” w kwestii remontu dróg i pozyskania środków na oczyszczenie zbiornika wodnego w Blachowni. Sąd w ciągu 24 godzin nakazał zamieszczenie sprostowania właśnie m.in. na stronach blogera z Cisia. Jak widać sąd, sądem, a sprawiedliwość…

Chodzi o to sprostowanie

DEBATA CZYLI KPINA Z KANDYDATÓW?

Kandydaci na burmistrzów Blachowni otrzymali od Tymoteusza Pydy zaproszenie na Debatę przedwyborczą. Sprawa dziwna bo osoby te w czwartek otrzymały propozycję wzięcia udziału w debacie, a już piątek na słupach i portalach społecznościowych pojawiły się informacje właśnie o debacie. Nie ma dwóch zdań kandydaci na burmistrzów zostali postawieni „pod murem”. Być może organizator spotkania wyszedł z założenia „albo przyjdą, a jak nie – to ludzie powiedzą – nie przyszedł bo pewnie czegoś się bał”. Jakby tego było mało ów debatę ma prowadzić sam Tymoteusz Pyda, mianująca się jako osoba niezależna, a sam kandyduje do Rady Miejskiej w Blachowni.

BURMISTRZ SYLWIA SZYMAŃSKA Szanowny Panie Tymoteuszu jako kandydatka na burmistrza pragnę zadać pytania dotyczące debaty? Kto i kiedy ustalał i ewentualnie z kim termin debaty z komitetami? Czy zgodę na udział w debacie w tym terminie wyraziły wszystkie komitety? Kto będzie moderatorem? Czy jest to osoba zaakceptowana przez wszystkie komitety? Kiedy poznamy listę pytań czy zagadnień tak jak to się praktykuje w innych debatach? Czy wszystkie komitety zaakceptowały formułę debaty?
Przyznam, że to trochę mało poważne ogłaszać publicznie termin debaty bez wcześniejszych ustaleń z komitetami. Przypominam, że mamy harmonogramy spotkań z Mieszkańcami w różnych częściach Gminy. Wobec powyższego, chcąc wziąć udział w debacie musimy rezygnować z ustalonych wcześniej spotkań.
W oczekiwaniu na odpowiedź Sylwia Szymańskang>

URZĄD MIEJSKI – KOLEJNE KŁAMSTWA LOKALNEGO BLOGERA

Na stronie internetowej www.gminablachownia.pl opublikowano w dniu 12 października 2018 tekst: ” Szymańska wiedziała o odpadach w centrum. Dlaczego nic nie zrobiła?” Zawiera on szereg bezpodstawnych pomówień i wręcz kłamstw, które nieudolnie próbują wykazać rzekomą bezczynność Burmistrza w tej sprawie. Jest to świadome wprowadzanie mieszkańców w błąd, bowiem szczególne rozumienie etyki dziennikarskiej do chwili obecnej nie doprowadziły autora do wykonania obowiązku opublikowania sprostowania do niego po poprzednich publikacjach w tym temacie. Poniżej załączamy zatem w całości treść wnioskowanego sprostowania.Jednocześnie pragniemy poinformować, że Burmistrz Blachowni wykonała bez zbędnej zwłoki wszystkie niezbędne i przewidziane możliwościami prawnymi czynności, które były reakcją na wnioski mieszkańców i warunkują podjęcie działań przez organy kontrolne – uprawniony z mocy obowiązujących przepisów do stwierdzenia typu składowanych odpadów i ewentualnego wpływu na środowisko. Bez zakończenia postępowania prowadzonego w tej sprawie przez Prokuraturę Rejonową w Częstochowie wszelkie dywagacje i sugestie wyrażone w publikacji są bezpodstawne i nie mają pokrycia w rzeczywistości.