ZMIENIAMY PRZEWOŹNIKA?

Radni na piątkowej, nadzwyczajnej sesji jednogłośnie pskautobusprzyjęli regulamin dofinansowania kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych z terenu gminy Blachownia chodzi o dopłaty dla tych, którzy zdecydują się na ekologiczną zmianę źródła ciepła. Co ważne dotychczas możliwe dofinansowanie w kwocie 1000 zł wzrośnie do kilku tysięcy. Uchwała nie uwzględnia mieszkańców bloków Wspólnot Mieszkaniowych.

Druga uchwała dotyczyła zmiany przewoźnika. Radni dali zielone światło na wyłonienie przez Gminę firmy, która będzie rzetelnie przewozić pasażerów na terenie naszej Gminy i do Częstochowy. Niestety od września br. częstochowski PKS znacznie obniżył poziom swoich usług. Wiele kursów wypadało. Jako radny od zainteresowanych osób otrzymywałem wiele gorzkich uwag pod adresem przewoźnika. I trudno nie zgodzić się z ludźmi. Szczególnie gdy muszą na mrozie czekać na autobus ponad godzinę. Mimo obietnic danych jeszcze we wrześniu przez Pana prezesa Artura Piekacza, PKS nadal nie wywiązywał się z umowy m.in. z Gminą Blachownia, za co powinien poniesie kary finansowe. spotkanie burmKilka razy byłem świadkiem spotkań samorządowców także innych gmin w obecności senatora RP Ryszarda Mejra z zarządem PKS, którzy w ostrych słowach krytykowali poczynania przewoźnika. Nic dziwnego, że burmistrz już 3 miesiące temu rozpoczął poszukiwania nowej firmy, która zajmie się przewozem pasażerów z naszej Gminy. Pani Sylwia Szymańska w tej sprawie odbyła kilkanaście spotkań również prowadzone były rozmowy z częstochowskim MPK. Mimo to niektórzy radni na sesji zarzucili burmistrzowi, że dopiero teraz obudziła się z letargu.

 

Mówi Pani Sylwia Szymańska

-W ciągu ostatnich kilku miesięcy odbyłam wiele spotkań, poszukując najlepszego rozwiązana problemu komunikacji dla naszej Gminy. Ustawa o transporcie publicznym nakłada obowiązek ogłoszenia zamiaru samodzielnego zorganizowania transportu na rok przed ogłoszeniem postępowania. Dotychczas żadna okoliczna gmina nie podjęła się takiego rozwiązana, zlecając na zasadzie porozumienia usługę MPK lub realizując ją na podstawie dopłat do PKS. Po przeprowadzonej analizie, uwzględniając dobro mieszkańców, zdecydowałam się na zorganizowanie transportu samodzielnie, co pozwoli mieć realny wpływ na jakość usługi. Podjęta przez radnych w czwartek uchwała umożliwia rozpoczęcie procedury, co już jest końcowym etapem skomplikowanego działania jakim jest zmiana przewoźnika. Mówienie, że burmistrz obudził się z letargu jest dowodem całkowitego braku znajomości ustawy o transporcie i procedury wyłonienia nowego przewoźnika. Rozumiem Mieszkańców i ich niepokój, chcą pewnie i bezpiecznie dojechać do pracy i szkoły i my jako samorząd mamy obowiązek im to zapewnić. Niestety trudności jakie wystąpiły po stronie PKS są od nas zupełnie niezależne i nie mamy na nie wpływu. Mimo zapewnień przez PKS o poprawie sytuacji w kwestii transportu, a interweniowałam kilkanaście razy, nie było widać efektów. Dlatego szukałam innego, dobrego rozwiązania, na które Gminę Blachownia byłoby stać. Kwota, którą zaproponowało MPK jest dla Nas finansowo nie osiągalna. MPK chciało ponad 1 mln 300 tys. zł przy czym w tej ofercie nie uwzględniono: Ostrów, Trzepizur, Cisia, osiedla Błaszczyki i Malic. Zatem nie mogłam się na to zgodzić. Po analizie zakresu koniecznego do sprawnego funkcjonowania komunikacji na terenie Gminy Blachownia, którą to Państwu Radnym przedstawiłam przygotowane zostało zapytanie ofertowe w celu wyłonienia nowego wykonawcy. Organizatorem transportu zatem teraz będzie Gmina Blachownia. Niestety procedury w tej kwestii nie są łatwe i są czasochłonne. Radni zarzucili mi, że nie uczestniczyli w rozmowach i spotkaniach, których odbyłam w ciągu ostatnich miesięcy kilkanaście. A zgodnie z przepisami upoważniony do rozmów w tej kwestii jest burmistrz Blachowni. Szkoda, że Pani Przewodnicząca, która powinna być pośrednikiem pomiędzy Radnymi, a Burmistrzem, nie zgłosiła chęci i zainteresowania tematem transportu publicznego, a jedynie niemal na każdej sesji skupia się na krytykowaniu mojej osoby. Zapewne wsparcie Państwa Radnych w zakresie transportu publicznego byłoby mile widziane.

 

Komentarz

Rozwiązanie tej trudnej dla wszystkich sytuacji jest w toku postępowania. Do czasu wyłonienia nowego przewoźnika usługi realizuje PKS, który z przykrością trzeba powiedzieć nie realizuje jak należy swoich przewozowych usług do Blachowni. Jednak, w trosce o dobro mieszkańców wszystko jest na dobrej drodze do rozwiązania tego problemu. I tak jak wierzyłem w powodzenie remontu przedszkola przy ul. Żeromskiego, tak wierzę, że uda się rozwiązać problem komunikacyjny. Oskarżanie burmistrza po raz kolejny i podpuszczanie Mieszkańców Gminy, świadczy, moim zdaniem, o braku dobrej woli, chęci współpracy. Można zapytać gdzie w tym wszystkim jest dobro Gminy i jej Mieszkańców? Oczywiście nie ma złotego środka na rozwiązanie problemów, ale wspólna chęć działania i kompromis przyniesie lepsze efekty niż animozje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.