ZALAS WYGRAŁ Z CHUDYM

Jak się dowiedziałem nieoficjalnie Sąd Okręgowy w Częstochowie oddalił roszczenie, które wytoczył przeciwko Panu  Andrzejowi Zalasowi, poprzedniemu prezesowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Blachowni, obecny prezes OSiR Pan Jacek Chudy. Sprawa dotyczyła podjętych wadliwych uchwał
Walnego Zgromadzenia Wspólników, które wtedy reprezentowała Pani Anetta Ujma, poprzednia burmistrz Blachowni. Obecna burmistrz Pani Sylwia
Szymańska stała na stanowisku, że spór sądowy jest bezzasadny i namawiała Pana Jacka Chudego, aby wycofał pozew. Pan prezes jednak uznał, że to on ma rację i wygra sprawę. Sąd miał odmienne zdanie 
i teraz Pan Jacek Chudy powinien zwrócić koszty procesu 2400 zł plus koszty Pani mecenas, która go reprezentowała. Dodajmy, że nie jest to pierwsza sprawa, którą ze spółką wygrał Pan Andrzej Zalas.
Teraz jestem ciekawy czy Pan prezes zapłaci ze swojej kieszeni czy sięgnie do kasy OSiR-u.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.