MIESZKAŃCY Z KUBOWICZA 6 I 4 MOGĄ SPAĆ SPOKOJNIE?

Po nagłośnieniu przeze mnie sprawy 4 sierpnia na prośbę mieszkańców z ul. ks. Kubowicza 6 i 4 (chodziło o ogłoszenie przetargu na sprzedaż sąsiadującej z nimi działki nr 613/1) dzisiaj mogę powiedzieć Szanowni Państwo możecie spać spokojnie.

Radni na poniedziałkowej sesji, w większością głosów, uchylili uchwałę Rady Miejskiej w Blachowni z 17 marca 2010 roku. Oznacza to, że działkę 613/1 przy ul. ks. Kubowicza bez zgody Rady nie można sprzedać.

Przypomnę, że burmistrz Blachowni tak jak obiecała na spotkaniu z ludźmi, unieważniła przetarg na sprzedaż tej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Blachownia.

Warto też wspomnieć, że 7 lat temu radni w głosowaniu poparli pomysł ówczesnej burmistrz, aby w drodze przetargu sprzedać wspomnianą działkę. Do 2011 roku Urząd Miejski ogłosił 4 przetargi lecz nie było zainteresowania. Teraz chęć kupna tego terenu wyraziły aż trzy podmioty.

Poniedziałkowe głosowanie (dziękuję radnym za przychylność) oznacza, że sprawa sprzedaży działki jest nieaktualna i jak mówiła Pani Sylwia Szymańska mieszkańcy powinni jak najszybciej zastanowić się czy chcą przejąć ten teren. Zapowiedziała wtedy, że jest możliwość podziału działki na dwie części na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych Kubowicza 6 i 4.

PS. Pragnę dodać, że wcześniej, podczas głosowania nad porządkiem obrad sesji, głosowałem za zdjęciem punktu dotyczącego uchylenia uchwały z 17 marca 2010 roku. Projekt uchwały nie był bowiem opiniowany przez burmistrza Blachowni, a jest to wymagane, o czym w czwartek na Komisji Budżetu mówił sekretarz Gminy. I mimo że dzisiaj głosowałem za unieważnieniem uchwały z 2010 roku nadal nie jestem pewien czy Nadzór Prawny Wojewody Śląskiego nie uchyli przyjętej przez nas uchwały. Chciałbym, aby tak się nie stało i ludzie nie musieli dzielić losu mieszkańców z ul. Bankowej, gdzie pod ich oknami wybudowano supermarket.

 

sien1W ramach interpelacji na dzisiejszej sesji prosiłem Panią burmistrz Blachowni o interwencję w starostwie częstochowskim w kwestii poprawy oznakowania na drodze powiatowej przed szkołą podstawową przy ul. Sienkiewicza. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa uczniów. Kierowcy bowiem, którzy jadą od DK 46 czyli od drogi opolskiej (czasami z nadmierną szybkością) dopiero na wysokości ul. Cmentarnej dostrzegają przejście dla pieszych i znak A-17 „Dzieci”.sien2 Moim zdaniem przy tej drodze jest potrzebna duża odblaskowa tablica widoczna z odległości 100-150 metrów przed szkołą, tak jak to jest np. w Herbach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.