SESJA ZA SESJĄ

Dzisiaj na nadzwyczajnej sesji przyjęliśmy trzy bardzo ważne uchwały. Pierwsza – w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gmina Blachownia do 2020 roku z perspektywą do 2023 roku. Druga to – lokalny program rewitalizacji Gminy Blachownia na lata 2016-2025, a trzecia uchwała to plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy do 2020 roku. Za każdym razem głosowało 12 obecnych radnych.

A za tydzień 3 października kolejna, tym razem, zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Blachowni.

ses

Ostatnim merytorycznym punktem sesji ma być informacja szefa Komisariatu Policji w Blachowni o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie naszej Gminy.

Dodaj komentarz