NATURALNIE BLACHOWNIA CZYLI ZABIERAMY SIĘ ZA ZBIORNIK WODNY

sstawaPani Sylwia Szymańska burmistrz Blachowni zaprasza mieszkańców Gminy, radnych, sołtysów, liderów społecznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców na publiczną prezentację i konsultacje koncepcji oczyszczenia i rewitalizacji zbiornika wraz z jego otoczeniem.

Urząd Miejski w Blachowni informuje – oczyszczenie zbiornika wodnego w Blachowni oraz rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej wokół niego, to priorytet działania włodarzy naszej Gminy. Ogromny zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia wymaga udziału środków europejskich. By skutecznie postarać się o nie we właściwych instytucjach nie wystarcza samo napisanie wniosku. Musi on być poparty stosownymi zapisami w Strategii Rozwoju Gminy, Lokalnym Programie Rewitalizacji oraz Programie Ochrony Środowiska. Te dokumenty obecnie są na etapie przyjmowania ich przez Radę Miejską. W poprzednich latach czyszczenie stawu bez odpowiednich dokumentów było niemożliwe. No chyba, że tylko za własne, pożyczone środki.

staw2

Spotkanie odbędzie się we wtorek 24 maja o godzinie 17 w sali konferencyjnej OSiR.


Więcej na http://www.blachownia.pl/news/kompleksowa_ modernizacja _zbiornika_wodnego_blachownia_wraz_z_ jego_otoczeniem/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.