ŁOJKI PODZIELONE A1

konradowmapaRozpoczęła się budowa autostrady A 1 na terenie naszej Gminy. Nie ma wątpliwości, że sołectwo Łojki zostanie podzielone na dwie części. Połączenie drogowe będzie, jednak zmotoryzowani mieszkańcy, chcący się dostać np. z Konradowa do Szkoły Podstawowej w Łojkach, będą musieli nadrabiać drogi. Jaka szkoda, że kilka lat temu gdy były prezentowane plany budowy A1 w naszym regionie, nikt w Łojkach nie zgłaszał żadnych uwag do tego projektu. Dzisiaj wiadomo –  A 1 podzieli to sołectwo. Jak więc będą wyglądały połączenia drogowe w tym rejonie naszej Gminy?

Sołectwo Stara Gorzelnia – ul. Wielkoborska

W ciągu ulicy Wielkoborskiej, relacji Stara Gorzelnia-Częstochowa w gminie Blachownia, zaprojektowany jest wiadukt drogowy WD-367, którego zadaniem jest przeprowadzenie istniejącej drogi na autostradą A1.  Zaprojektowano wiadukt dwuprzęsłowy o konstrukcji betonowej sprężonej. W trakcie budowy A1 i wiaduktu drogowego WD-367 wykonawca został zobowiązany do utrzymywania ruchu publicznego na istniejącej drodze gminnej. W ostatniej fazie budowy autostrady A1 na odcinku F, ruch drogowy przełożony zostanie na nowy wiadukt WD-367 dla umożliwienia dokończenia budowy trasy głównej autostrady A1 w tym rejonie.

rys1

Sołectwo Łojki – ul. Długa

W ciągu ulicy Długiej (relacji Konradów – Łojki) zaprojektowany jest wiadukt drogowy WD-369, którego zadaniem jest przeprowadzenie istniejącej drogi na autostradą A1.  Zaprojektowano wiadukt dwuprzęsłowy o konstrukcji betonowej sprężonej. W trakcie budowy autostrady A1 i wiaduktu drogowego wykonawca zobowiązany został do utrzymania ruchu publicznego na istniejącej drodze gminnej DG 601106S. W ostatniej fazie budowy autostrady A1 na odcinku F, ruch drogowy przełożony zostanie na nowy wiadukt WD-369 dla umożliwienia dokończenia budowy trasy głównej autostrady A1 w tym rejonie.  Jednocześnie w ramach projektu budowy tego odcinka autostrady wykonana zostanie wzdłuż A1 po jej prawej stronie droga dojazdowa, która zapewni połączenie ulicy Długiej z ulica Piastów.rys2

Sołectwo Łojki – ul. Piastów

Projektowany odcinek autostrady A1 przecina drogę powiatową relacji Częstochowa – Stara Blachownia. Na przedłużeniu ulicy Piastów w kierunku Osady Kopalnianej zaprojektowano wiadukt autostradowy WA-370 o konstrukcji betonowej sprężonej, jednoprzęsłowy, który zapewni możliwość przejazdu pod autostradą drogą powiatową do Starej Blachowni. Ponadto zaprojektowany został nowy odcinek ul. Piastów i przebiegać będzie wzdłuż autostrady po jej prawej stronie od projektowanego ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową i drogą w kierunku Osady Kopalnianej do połączenia istniejącym odcinkiem tej ulicy. W trakcie budowy autostrady A1 i wiaduktu drogowego WA-379 wykonawca zobowiązany został do utrzymania ruchu publicznego na istniejącej drodze powiatowej. Po wybudowaniu wiaduktu WA-379 i nowego fragmentu ulicy Piastów, ruch drogowy z istniejącego odcinka ulicy Piastów przełożony zostanie na poprowadzony nowym śladem odcinek drogi powiatowej.

rys3Sołectwo Wyrazów –  ul. Wyścigowa

Docelowo przewiduje się skomunikowanie ulicy Wyścigowej z DK 46 przez projektowane włączenie tej ulicy do łącznicy węzła Blachownia i dalej przez projektowane rondo do drogi DK 46. Na linii kolejowej nr 61 wybudowany zostanie wiadukt kolejowy WK-373, który umożliwi wybudowanie po torami kolejowymi ronda zapewniającego włączenie węzła Blachownia do DK nr 46. Nie przewiduje się podczas robót ingerencji w istniejący zjazd z DK nr 46 na ul. Wyścigową. Jednak w okresie budowy autostrady A1 okresowo wystąpią przerwy w bezpośrednim połączeniu ulicy Wyścigowej z ul. Drucianą.

 

rys4

Materiał GDDKiA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.