DRUŻYNA POWIATU, MALINOWA I ŚMIECI – JESTEŚMY PO KOLEJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI

Radni, w sile 15 osób, dali w poniedziałek „zielone światło” w kwestii m.in. przystąpienia Gminy Blachownia do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Drużyna Powiatu”. Chodzi o program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Radni podjęli też chwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Blachownia. Radni w głosowaniu przychylili się do prośby części mieszkańców, którzy chcieli, aby droga przy której mieszkają (zlokalizowana między ulicą Starowiejską, a trasa opolską) zaliczana była do kategorii dróg gminnych i miała nazwę „Malinowa”.

W punkcie porządków obrad sesji „interpelacje i wnioski radnych” interesowałem się sprawą wywozu śmieci na terenie Gminy Blachownia.

smieci8Prosiłem o wyjaśnienie z czego wynika fakt, że firma, która od nowego roku zajmuje się wywozem śmieci na terenie Gminy Blachownia, na starym osiedlu w tzw. gniazdach podstawia tylko jeden pojemnik na nieczystości zmieszane? Poprzednia firma podstawiała 4. W zasobach domków jednorodzinnych także zmniejszyła się liczba rozdawanych worków. Niestety z tego co widzę oraz z informacji jakie otrzymuje od mieszkańców mam wrażenie, że jakość usług w tej kwestii spadła.  Dochodzi też do takich zdarzeń, że jeśli w mroźne dni śmieci są przymarznięte do kosza firma ich nie zabiera, tłumacząc, że się nie da wysypać zawartości z pojemnika. Tak było np. przy ul. Księżycowej. Czy firma, która wygrała przetarg na wywóz śmieci w naszej Gmina była wcześniej sprawdzana co do jakości wykonywanych usług.?

Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni

Taka, a nie inna firma wygrała przetarg. My przed podpisaniem umowy przeprowadzaliśmy kontrolę tej firmy. Jako, że nie było żadnych przeciwwskazań musieliśmy podpisać umowy z tą firmą. W zeszłym tygodniu mieliśmy spotkanie z przedstawicielami tej firmy i zgłaszaliśmy nasze uwagi. Niektóre z nich zostały uwzględnione i wykonane. Jeśli chodzi o worki to w umowie jest zapis, że są one jedynie na wymianę

Pan Krzysztof Adryjański, kierownik Zarządu Mieniem Komunalnym

Worki są dostępne w ZMK przy ul. Miodowej. Każdy kto zgłosi się do nas otrzyma worki bez ograniczeń, aby było w co pakować odpady. Rzeczywiście firma ta jest „trudna”, bo ma codzienne pomysły, niekoniecznie zgodne ze specyfikacją przetargową. Codziennie z tą firmą, brzydko mówiąc, się „szarpiemy”. Jeszcze nie mieliśmy ani jednego spokojnego dnia od momentu podpisania umowy z tą firmą. Musimy się jakoś dotrzeć. My cały czas pokazujemy dobrą wolę, ale jeśli nic się nie zmieni to trzeba będzie udać się do zapisów o karach umownych za niedotrzymywanie umów. Z doświadczeń innych gmin współpracy z tą firmą wiem, że każda próba rozliczeń finansowych skutkuje pozwem. Więc musimy być dobrze przygotowani do rozmowy. W dniu, w którym firma wystawiła między blokami pojemniki, zaraz interweniowaliśmy o ich uzupełnienie, zgodnie zresztą ze specyfikacją. Jak widać nie są podstawione do dziś. Codziennie monitujemy i efekt jest jaki jest. Prosiłbym mieszkańców oto, aby zwracali szczególną uwagę jak firma wywiązuje się z umowy.

Pani mecenas Agnieszka Glińska

Jeśli rzeczywiście mieszkańcy zauważają , że firma ta nie odbiera śmieci, prosimy o zgłoszenia najlepiej z dokumentacją w postaci chociażby zdjęć z telefonów komórkowych. Potem takie zdjęcia mogłyby służyć do ewentualnej podstawy odstąpienia od umowy. Same zaś zgłoszenie nie wiele dadzą. Musimy mieć konkretne dowody, że firma ta faktycznie nie realizuje umowy zgodnie z zapisami.

Pan Krzysztof Adryjański, kierownik Zarządu Mieniem Komunalnym

Przy okazji okresu zimowego apeluje do mieszkańców Gminy, aby nie wystudzali popiołu wodą. W przypadku silnych mrozów zawartość w pojemnikach przymarza. I rzeczywiście jest potem kłopot z odbiorę śmieci. W kilku przypadkach stwierdziliśmy, że rzeczywiście nie dało się wysypać zawartości z koszy bo ktoś zalał popiół wodą. Ujawniliśmy też kilkanaście przypadków stopienia pojemników. Właściciele wysypali gorący popiół do plastikowych koszy, które rzecz jasna się „skurczyły”. Firma nowy pojemnik wycenia na 178 zł.  

 

Wszelkie informacje na temat nieprawidłowości w odbiorze śmieci

można kierować pod numerami telefonów 34/ 327-03-70, 34/ 327-04-70.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.