11 RADNYCH ZA ROZWOJEM GMINY BLACHOWNIA

2radniJedenastoma głosami za, przy dwóch wstrzymujących się, przyjęliśmy budżet Gminy Blachownia na 2018 rok.

Projekt budżetu naszej Gminy pozytywnie też oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

W przyszłym roku Blachownia fragmentami stanie się dużym placem budowy. Bowiem budżet zakłada, aż 40 inwestycji finansowanych ze środków unijnych oraz ze środków własnych. Na inwestycje wydamy 26.851.701, 77 zł.

Radni głosowali m.in. za kompleksowym programem sieci wod-kan. w Gminie Blachownia do 2023 roku, czyszczeniem zbiornika wodnego wraz budową infrastruktury wokół stawu, budową zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami, rewitalizacją terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców, rewitalizacją pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni wzdłuż ul. Sienkiewicza, budową boiska wielofunkcyjnego na tzw. Saharze, budową chodnika przy ul. Piastów, modernizacją ul. ks. Kubowicza 6, 8, budową ulic Księżycowej, Handlowej i Słonecznej oraz położeniem nakładki asfaltowej łączące ulicę Wiśniową ze Wspólną.

Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni dziękując radnym za przegłosowanie budżetu powiedziała – jest to historyczny i rekordowy budżet pod wieloma względami.

Za budżetem i dalszym rozwojem Gminy głosowali:

Małgorzata Bernat, Katarzyna Borycka, Edyta Mandryk, Beata Matuszewska, Irena Popczyk, Tadeusz Borek, Tomasz Czech, Paweł Hreczański, Henryk Kania, Tomasz Rećko i Marek Kułakowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.