GMINA ZŁOŻYŁA WNIOSKI

flagaUrząd Miejski w Blachowni informuje, iż złożył kolejne wnioski o środki z Unii Europejskiej. Gmina przygotowała i przekazała do oceny kolejnych 6 wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Chodzi o nową nawierzchnię drogi łączącej Konradów w Gminie Blachownia i Wydrę w Gminie Wręczyca Wielka,  przebudowę ulic Herbskiej i Nowa Droga w Cisiu, zmiana nawierzchni ulic Mostowej i Mokrej w Starej Gorzelni. Wnioski zostały złożone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację o nazwie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Natomiast w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Urząd złożył wniosek o kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego na łączną kwotę dofinansowania 2,3 mln zł.  

Więcej na 

http://blachownia.pl/news/kolejne_wnioski_o_europejskie_srodki_zlozone/

Dodaj komentarz