GŁOSUJĘ ZA

We wtorek 19 grudnia uchwalamy rekordowy budżet Gminy Blachownia, bo na kwotę ponad 66 mln zł. W ciągu ostatnich trzech lat zwiększyliśmy budżet o 100 procent. W przyszłym roku zdecydowanie więcej wydamy na inwestycje w- ponad 26 mln zł.

Jak głosujecie panie Marku – pytają mnie ostatnio mieszkańcy. Zdecydowanie będę ZA. Bo jest to wyjątkowy budżet z ogromnymi zadaniami, które wierzę, że uda się spełnić. Tak samo jak wierzyłem, że oczyścimy staw. I to się staje faktem. Trudno też nie poprzeć kompleksowego programu sieci wod-kan. w Gminie Blachownia. Czyszczenia zbiornika wodnego wraz budową infrastruktury wokół stawu czy budowy węzła przesiadkowego z parkingami wraz z rewitalizacją zielonych terenów, które przecież znacznie zmienią i uatrakcyjnią centrum Blachowni. Podniosę rękę ZA bo chce, by mieszkańcy przy ul. ks. Kubowicza 6, 8 nie jeździli już dziurawą ulicą, która od lat prosi się o remont. Chce w końcu zakończenia budowy ulic Księżycowej i Handlowej i żeby powstała nakładka asfaltowa łącząca ulice Wiśniową ze Wspólną. Chciałbym też, aby dzieci grały na zdecydowanie lepszej murawie boiska na tzw. saharze.Chce też więcej chodników i remontów innych ulic.

Jak zagłosują inni radni? Wierzę, że ZA bo trudno nie chcieć takich inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.