CISIE MA JEDNEGO SOŁTYSA, A BLACHOWNIA STRATEGIĘ

pgDruga część sesji odbyła się już bez zakłóceń. Na sali tym razem nie było Pana Pawła Gąsiorskiego. Już na początku sesji wyjaśniło się dlaczego.

W środę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że zarządzenie burmistrza Blachowni z września 2015 roku, w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Cisiu, chodzi o zwołanie zebrania oraz odwołanie sołtysa i Rady Sołeckiej oraz powołanie nowego sołtysa i Rady Sołeckiej, zostało wydane zgodnie z prawem.

asiasylaTym samy odwołanie Pana Gąsiorskiego z funkcji sołtysa w Cisiu było legalne podobnie jak wybór nowego sołtysa Pani Joanny Hepner. Należy więc uznać, iż stan niepewności prawnej, podtrzymywany przez Pana Gąsiorskiego w kwestii pełnionej przez niego funkcji sołtysa został ostatecznie wyjaśniony – poinformowała Pani Sylwia Szymańska burmistrz Blachowni.

Zatem Cisie ma jednego sołtysa i jestem przekonany, że Pani Joanna i Rada Sołecka będzie jednoczyć, a nie dzielić mieszkańców tej wsi. Bo mądry dialog ludzi z władzą Gminy jest bardziej potrzebny niż roszczenia czy podawanie włodarzy do sądu.

smykigkosujaRadni na wtorkowej sesji przyjęli chyba najważniejszy dokument, którego brakowało od wielu lat, a który to przyjęła w głosowaniu właśnie ta Rada. „Strategia Rozwoju Gminy Blachownia na lata 2016-2030” tak się nazywa ten dokument otwiera nam drzwi do środków unijnych. Wcześniej bez tego dokumentu nawet nie można było marzyć, a co dopiero obiecywać ludziom, że się już pozyskało np.10 mln zł nawet gdyby przez Blachownie przepływał nie tylko Dunajec, a także Wisła. Brak dokumentu skutkuje tym, że w wiosennym rozdaniu nasz wniosek o remont ul. Budowę drogi Herbskiej, drogi na Bieżeń, Wydrę i ul. Mostową został odrzucony ze względów formalnych. Ktoś może się zapytać – to po co więc staraliśmy się o środki wiedząc, że nie mamy potrzebnej „Strategii”? Aby w jesiennym rozdaniu mieć dodatkowe punkty i stać „bliżej” pieniędzy. Należy żałować, że Strategia dla Gminy Blachownia nie została przygotowane 3-4 lata wcześniej.

sylaPani Sylwia Szymańska i Pan Dariusz Wojciechowski dziękując radnym za przyjęcie tego dokumentu oraz mieszkańcom i radnym za pracę nad Strategią, powiedzieli – ten dokument stanowi dobry fundament do dalszej trojcadziałalności naszej Gminy jak również jest niezbędny do sięgania po środki w wielu konkursach nowej perspektywy finansowej.

Za przyjęciem „Strategii Rozwoju Gminy Blachownia na lata 2016-2030” głosowali wszyscy obecni radni. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.