BLACHOWNIA HISTORIĄ PISANA – LANDRATSAMT, GESTAPO I KREIS BLACHSTÄDT

Z okazji 50-lecia nadania praw miejskich Blachowni od jakiegoś czasu przybliżam historię najciekawszych miejsc związanych z naszą Gminą. Dzisiaj czas na 4 budynki, które były ważnymi obiektami w czasie okupacji hitlerowskiej.

map39Niedługo będziemy obchodzić kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Na pierwszej linii frontu znalazła się m.in. Blachownia. Już w pierwszych dniach września wielu mieszkańców Ostrów i Blachowni uciekło na wschód od Częstochowy m.in. do gminy Janów, zostawiając swój dobytek. Ludzie wrócili na początku lat 40-tych gdy wojska Wehrmachtu zastąpiła cywilna administracja niemiecka. Do tej pory w Ostrowach i w Blachowni można spotkać niemych świadków tamtych tragicznych dni i lat m.in. trzy budynki.

powiatsiedziba Przy ul. Dworcowej (domek kolejarza obok dawnego już nieistniejącego dworca PKP) tu mieściła się pierwsza siedziba Landratsamtu. Potem przeniesioną ją do budynku Reichera (przy dzisiejszej ul. Bema – pensjonat Leśniczówka).  Po wojnie był tu szpital gruźliczy, a dziś jest to strasząca ruina w prywatnych rękach.

UPracyW tej samej dzielnicy bo przy ul. Pocztowej mieścił inny ważny urząd – pośrednictwa pracy. A przy ul. obecnej Częstochowskiej mieściła się tajna policja polityczna III Rzeszy. Komendantem gestapo był kpt. Mathias Christiansen pochodzący z północnych Niemiec.zona Człowiek ten dokonał wielu zbrodni m.in. odpowiedzialny był za zamordowanie 10 niewinnych zakładników w Gnaszynie. Zbrodniarz dożył spokojnie swoich dni w Hamburgu jako handlowiec.

W Blachowni obecnie przy ul. Sienkiewicza 16 (dawny zamek następcy tronu Mikołaja Romanowa) mieścił się urząd do spraw przesiedleńców niemieckich.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Pana Zbigniewa Biernackiego, właściciela Antykwarni Niezależnej w Częstochowie i ze zbiorów prywatnych. Na ostatnim zdjęciu po lewej stronie siedzi żona zbrodniarza hitlerowskiego. Zdjęcie zrobiono w Blachowni lata okupacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.