462 TYSIĄCE ZŁOTYCH NA ROLNICZĄ

Na dzisiejszej sesji radni podjęli uchwałę zmian w budżecie Gminy na ten rok. Przesunięcia związane są pozyskaniem przez Panią burmistrz promesy (100 procent dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa) na przebudowę ul. Rolniczej w Blachowni. Środki pochodzą z zadań na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na kompleksową modernizację tej ulicy składa się korytowanie, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy; nawierzchni z mieszanek mineralno–bitumicznych i grysowych, wykonanie studzienek ściekowych i rewizyjnych oraz wybudowanie poboczy i krawężników. Całość prac ma kosztować łącznie 462 tys. zł. Roboty mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

W ogłoszonym przetargu (7 września) na remont może liczyć nie tylko ul. Rolnicza (blisko 500 m długości), ale także Cisowa (110 m), która będzie budowana od podstaw. Termin zgłaszania ofert Urząd wyznaczył do 21 września. Realizacja zadania do 10 listopad 2016 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.