ZIELONY WYKWIT


.

Zaniepokojony mieszkaniec informuje mnie, że od południowej strony zbiornika przy stary hangarze, woda przybrała zielonkawy kolor tak jakby ktoś do wody wylał bliżej nie określoną ciecz chemiczną.


Na miejscu zjawił się płk. Marek Dądela, kierownik referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UM w Blachowni, który zapewnia, że nie jest to żadna ciecz chemiczna, a prawdopodobnie wykwit glonów.


Jak dowiedziałem się w WIOŚ w Katowicach zielona woda w stawie to znane zjawisko. To sygnał, że w wodzie rozwija się za dużo glonów. Dotyczy to szczególnie płytkich zbiorników. Tam woda łatwo się nagrzewa i glony mają znakomite warunki wykwitu. Przy chłodniejszej aurze problem zniknie.


.