16 STYCZNIA -NIE, 17 STYCZNIA -TAK

Kilka dni temu dowiedziałem się, nie bez zdziwienia, że mieszkańcy z Wielunia mają ulicę 18 Stycznia. Sprawdziłem, rzeczywiście w tym dniu w 1945 roku Armia Czerwona przegoniła hitlerowców z tego miasta. Jedni mówią Sowieci wkroczyli inni, że wyzwoli. Ale ja nie o tym.


Chciałem po raz kolejny wyrazić swoje zdziwienie decyzją wojewody śląskiego, który wbrew władzom gminy i samych zainteresowanych mieszkańców zmienił nazwę ulicy w gminie Blachownia z 16-go Stycznia na Janusza Korczaka, co by nie mówić zacnego człowieka.
Przedziwna sprawa. Bo jak się okazuje gdy jeden wojewoda jest nadgorliwy i zmienia nazwę ulicy uznając, że kojarzy się z totalitaryzmem, inny wojewoda np. łódzki nie widzi w tym żadnych znamion zła.
W związku z tym jakiś czas temu napisałem kolejne pismo do wojewody śląskiego z prośbą o wyjaśnienie tej historyczno-politycznej różnicy. Cały czas czekam na odpowiedź.

Aby była pełna jasność należy wspomnieć, że Instytut Pamięci Narodowej podał spis nazw ulic, placów, parków w Polsce, które budzą odrazę i należy je odesłać w niepamięć, bo łączą się ze złymi czasami. Chodziło m.in. o nazwy: Armia Czerwona, Armia Ludowa, Bohaterowie i Obrońcy Stalingradu, Dywizja Kościuszkowska, Krajowa Rada Narodowa, KRN, Karol Marks, Plan 6-letni, LWP, PPR, PKWN, PRL ZMP, ZWM, AWP Aleksander Zawadzki, gen. Jerzy Ziętek, Związek Młodzieży Polskiej, Związek Walki Młodych, 1 i 2 Armia Wojska Polskiego, , 1 Batalion Platerówek, 1 Dywizja Piechoty im. T Kościuszki, 1 Korpus Pancerny, 9 Maja (1945 r.), 22 Lipca, ulice. X, XV, XX, XXV, XXX-lecia Polski Ludowej. Nie ma natomiast żadnych dat związanych z wkraczaniem do miast sowietów.
Ogólnie zgadzam się z sugestiami IPN jednak trudno przyznać rację w kwestii zmiany ulicy 16 Stycznia wojewodzie śląskiemu. Bo tak naprawdę nazwa ta pojawiła się w 1967 roku w związku z nadaniem praw miejskich Blachowni. Samo zaś wyzwolenie naszych gminnych terenów było 17 stycznia. A co najważniejsze zmiana nazwy ulicy wiąże się z dużymi utrudnieniami dla wielu osób, ale widać śląski wojewoda tego nie zauważa.
Dziwić może fakt, że inni wojewodowie w Polsce nie byli w tej kwestii już tak gorliwi. By nie być gołosłownym sprawdziłem gdzie nadal obowiązują stare nazwy związane nie tylko z wkroczeniem do Polski Armii Czerwonej w 1945 roku?


Końskie ul. 16 Stycznia
Kłobuck ul. 17 Stycznia
W Wieluniu, gdzie honorowym obywatelem jest prezydent RP Andrzej Duda, jest ulica 18 stycznia
Olsztyn ul. 22 stycznia
Gostyń ul. 27 Stycznia
Brzeg ul. 6 lutego
Elbląg ul.12 lutego. Rosjanie, którzy zdobyli Elbląg w 1945 uważali, że było to 10 lutego, Zdaniem historyka Tomasza Glinieckiego 12 lutego.
Skierniewice 19 Lutego
Koszalin 4 marca
Szczecin 26 kwietnia

Są też inne nazwy ulic, placów czy parków, które IPN się nie podobają, a jednak nadal widnieją na mapach miast.
Wrocław, Szczecin czy Kłobuck mają ul. 9 Maja czyli datę upamiętniająca rocznice podpisania aktu kapitulacji przez Niemców według czasu Moskiewskiego. W Warszawie są ulice II Armii WP, ul. Batalionu Platerówek, Park Praski Żołnierzy I Armii WP. Tyszanie mają Pl. gen. Jerzego Ziętka, a Katowiczanie rondo gen. Jerzego Ziętka.
Zapewne Ziętek nie obraziłby się gdyby także w Blachowni miał swoją ulicę. Bowiem to właśnie dzięki niemu, gdy pełnił funkcję wojewody katowickiego,
Zenon Ostrowski, naczelnik Miasta i Gminy oraz Krzysztof Imiołek, pracownik Urzędu Miejskiego ds. inwestycji pozyskali 1 mln zł na budowę stadionu przy ul. Sportowej. Szkoda, że już nie ma takich wojewodów, którzy do tej pory są w życzliwej pamięci ludzi.


.

By nie kończyć tak posępnie podam, że Toruń ma dwie ciekawy nazwy ulic. Miasto z aniołem w herbie ma Aleję 500-lecia i Aleję 700-lecie. Ciekawe, która nazwa jest bardziej aktualna?

W BLACHOWNI ROŚNIE BEZROBOCIE

Niestety w Polsce rośnie bezrobocie, a co zatem idzie w województwie, powiecie, a także w naszej gminie. Eksperci wróżyli kryzys gospodarczy na świecie jednak nie przewidzieli, że nadejdzie tak szybko. Wszystko przez pandemię.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku powiecie częstochowskim mieliśmy 3.628 bezrobotnych w tym 1.835 kobiet. Rok wcześniej czyli 31 grudnia 2019 roku było to 2.678 osób bez pracy w tym 1.394 pań.
Także w Blachowni widać wzrost bezrobocia. Na koniec 2019 roku w naszej gminie było 202 bezrobotnych. Na koniec minionego roku wzrost do 288.

2019

2020

DODATKI MIESZKANIOWE ZA COVID-19


Przyjęta przez Sejm RP ustawa z 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19. Polega ona na możliwości przyznawania najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dodatek powiększony o taką dopłatę należy traktować jak „zwykły” dodatek mieszkaniowy. Jedyne różnice, które należy uwzględnić w procedurze jego przyznawania i wypłacania wynikają z art. 15zzzic -15zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75 proc. miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1.500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Więcej na ten temat na stronach Urzędu Miejskiego http://blachownia.pl/news/infomacje_na_temat_dodatkow_mieszkaniowych_powiekszonych_ze_wzgledu_na_epidemie_covid_19/

JEST PONAD 100 TYS. ZŁ RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ


W 5 dni udało się zebrać ponad 100 tys.zł. na leczenie Martynki. Dokładnie 2.141 osób wpłaciło 104.328 zł. Jest ogromna szansa, aby w 10 dni uzbierać potrzebną resztę czyli ponad 68 tys. zł. Cały czas namawiajmy swoich znajomych choćby do drobnych wpłat, które pozwolą na poprawę zdrowia 14-letniej mieszkanki Blachowni. Jak napisała jedna z wpłacających Razem możemy WIĘCEJ 👍❤️‼️

NIE BYŁO ŻADNEGO GWAŁTU

W związku z pojawieniem się plotek jakoby na terenie Blachowni miało dojść do gwałtu na kobiecie zawiadamiam, że jest to nieprawda. Informację potwierdziła mi rzecznik częstochowskiej policji. Rozpowiadanie czy pisanie o takich zdarzeniach jest celowym wprowadzaniem opinii publicznej w błąd.

DBAJMY O TERENY REKREACYJNE

Panie Marku dlaczego gdy morsujemy nad stawem zamykana jest brama od ul. Wczasowej. Nie możemy blisko podjechać samochodami do wody?


.
-Rzeczywiście brama od ul. Wczasowej do połowy jest zamknięta, tak by nie wjeżdżali tam zmotoryzowani. Gdybyśmy otwarli metalowe wrota to ludzie wjeżdżaliby samochodami na tereny rekreacyjne. Tak jak 2 tygodnie temu, gdy ponad dwudziestu kierowców zaparkowało w pobliżu zalewu, częściowo zatrzymując się nawet na ścieżce spacerowej. A przecież 100 metrów dalej mamy duży, ładny parking. Pojazdy można też zatrzymywać wzdłuż ulicy Wczasowej. Chciałbym przypomnieć, że tereny nad zbiorkiem to nasza „perełka” rekreacyjna. Musimy dbać o wspólne dobro, na które przecież wydaliśmy sporo środków. A swoją droga proszę zauważyć gdzie parkują morsy w strefie wypoczynku Adriatyk w Parku Lisiniec w Częstochowie czy nad zalewem zakrzewskim w Kłobucku? Na parkingu i jeszcze za niego płacą. Bardzo proszę, dbajmy o nasze tereny wypoczynkowe wokół zalewu byśmy długo z nich korzystali – powiedział mi Jacek Chudy, prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji w Blachowni.

URZĄD O ODŚNIEŻANIU DRÓG


Informujemy, że służby porządkowe w ciągu dnia odśnieżają drogi i chodniki należące do gminy Blachownia na dyspozycję Urzędu Miejskiego. Każdy taki wyjazd kosztuje ok. 12 tys. zł.


W ostatnich dniach, gdy opady śniegu były szczególnie intensywne, pojazdy do odśnieżania wyjeżdżały trzy razy dziennie.


Natomiast każdej nocy drogi i chodniki gminne są regularnie przygotowywane do tego, żeby rano mieszkańcy gminy mogli bez problemów się po nich poruszać.


Przypominamy, że przez gminę Blachownia przebiegają drogi powiatowe oraz krajowe. Odśnieżanie ich należy do właścicieli. Są to m. in. ul. Sienkiewicza, Piastów, Sosnowa czy Długa.
Zgłoszenia nieodśnieżonych dróg gminnych prosimy kierować na numer: 34/ 327-04-09 wew. 107

info www.blachownia.pl

OCZYSZCZACZE POWIETRZA DLA PRZEDSZKOLI W BLACHOWNI

4 placówki czyli przedszkola, których organem prowadzącym jest gmina Blachownia otrzymały z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oczyszczacze powietrza. W sumie 8 sztuk. Urządzenia mają zwiększyć bezpieczeństwo w czasie pandemii zarówno dzieci jak i pracowników placówek oświatowych. Wniosek na drugą edycję projektu „Mogę zatrzymać Smog, przedszkolaku złap oddech” w NFOŚiGW składała Gmina Blachownia.

SZCZEPIENIA W DPS

Po szpitalu w Blachowni do szczepień przeciwko Covid 19 przystąpili mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej. Na początek zaszczepiono 25 osób. Szczepieniami ochronnymi objętych zostanie w sumie ponad 80 osób.

DZIECI WRÓCIŁY DO SZKOŁY – NIE WSZYSTKIE

Po trzech miesiącach do szkół, działających w reżimie sanitarnym, wróciły dzieci z najmłodszych klas. Pozostali uczniowie pozostają na zdalnym nauczaniu. W Blachowni do nauki na żywo w sumie wróciło 291 dzieci.


W Szkole, gdzie patronem jest Maria Konopnicka, zasiadło 180 maluchów.
W Szkole Kornela Makuszyńskiego przy ul. Długiej – 58 dzieci.
U Stanisława Staszica przy ul. Wspólnej – 34 uczniów.
W Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu – 19.

SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE

Ośrodek Zdrowia w Łojkach informuje, że posiada dla pacjentów zdeklarowanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ośrodku szczepionki przeciw grypie dla dorosłych i dzieci powyżej 3 lat. Kontakt telefoniczny pod numer 34/327-10-43.

WARTO SZCZEGÓLNIE TERAZ DOKARMIAĆ PTAKI


Mroźna i śnieżna zima daje się we znaki nie tylko ludziom. Marzną także ptaki, które po ostatnich obfitych opadach śniegu zostały odcięte od pożywienia. Dlatego tak bardzo ważne jest dokarmianie ptaków zimą. Bez z nas skrzydlaci przyjaciele sobie nie poradzą.

Wystarczy wysypać trochę ziarna, może w pobliżu śmietników bo tam ostatnio są najczęściej widziane, by ptaki przeżyły trudny czas. Jak wskazują ornitolodzy jeżeli zdecydujemy się na regularne dokarmianie to musimy się liczyć z tym, że staną się stałymi domownikami ptasiej stołówki.


Latem będzie można liczyć na wczesne budzenie śpiewem i likwidowaniem szkodników np. owadów, które są ich wielkim przysmakiem.