ALARM

Niedziela 9.45 ul. Sportowa. 4 jednostki straży pożarnej, policja, pogotowie ratunkowe i gazowe. Wezwanie było do pożaru w jednej z piwnic. Patrząc na samą akcję strażaków raczej chodziło o zadymienie

EPIDEMIA FINANSOWA W NIEKTÓRYCH SAMORZĄDACH

W skutek decyzji rządowych i podpisanej przez prezydenta ustawy Tarczy 4, do kas jednostek samorządu terytorialnego trafiło o około 1,4 mld zł mniej niż w latach poprzednich. Co gorsza nowelizacja nie przewiduje rekompensaty.

Jednocześnie rząd nieustannie ogranicza wpływy do samorządów. Uchwalone w roku poprzednim zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT czyli obniżenie stawki do 17 proc., podwyższenie kosztów uzyskania przychodu i zwolnienie z podatku osób w wieku poniżej 26 lat, znacznie zmniejszyły dochody gmin, miast i powiatów. Dlatego samorządy coraz głośniej podnoszą głos i mówią rządowi o pogarszającej się ich sytuacji finansowej. Mniej pieniędzy to spowolniony rozwój czyli mniej inwestycji. Do tego dochodzi niedoszacowana oświata i wydatki związane z walką z covidem.


Ostatnio premier Mateusz Morawiecki chwalił się Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych czyli środkami przeznaczonymi na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł, do aż ponad 93 mln zł. Niestety wiele samorządów lokalnych, które aplikowały z projektami, nie zostało objętych w drugim na borze dofinansowaniem w ramach RFIL.
Starosta częstochowski Krzysztof Smela także nie kryje żalu, że na 21 wniosków jakie złożył jego powiat, na kwotę 140 mln zł (na pomoc społeczną, oświatę, sport, drogi) otrzymał jedynie 850 tys. zł na zapewnienie bezpieczeństwa i poprawę warunków bytowych mieszkańców i pracowników DPS w Blachowni. Chodzi o montaż systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego we wszystkich pomieszczeniach budynku głównego, montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku głównego i pawilonu. Celem jest zmniejszenie ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych, w tym SARS-CoV-2 wewnątrz pomieszczeń DPS, a tym samym ochrona życia i zdrowia osób narażonych na transmisję wirusa.

-Liczyliśmy, że nasz powiat, jako jeden z większych rejonów w kraju, zostanie dostrzeżony w innych zadaniach. Mamy bardzo dużo dróg. Niestety tego w Warszawie ktoś nie zauważył. Nie będą do tego dorabiał teorii dlaczego tak się stało – powiedział TV Orion starosta Krzysztof Smela.

Także starosta kłobucki jest poirytowany takim rozdaniem . -Nic nie dostaliśmy – powiedział Henryk Kiepura.
.
.
.

Nieoficjalnie mówi się, że samorządowcy, którzy są blisko PiS mają najwięcej powodów do radości. Oni zostali dostrzeżeni przez rząd. Świętochłowice np. na 7 zadań dostały, aż 28 mln zł. Natomiast ani złotówki nie otrzymały m.in. Wrocławia, Łódź, Poznania, Gdańsk, Lublin, Kielce, Olsztyn, Opole, Elbląg, Ełk, Płock, Bielsko-Biała.
Dariusz Wądołowski, wójt gminy Pruszcz, która nie dostała żadnych pieniędzy, skomentował dla GW – to dzielenie nas na tych, którzy są za PiS, i pozostałych.

Z naszego województwa nie dostali środków covidowych m.in.: Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Kłobuck i powiat kłobucki. Także
Blachownia, która składała jeden duży wniosek na 28 mln zł na kanalizację, nie zmieściła się na liście wsparcia rządowego programu covidowego.
Być może uda się w trzecim rozdaniu? Niestety w kolejnym etapie RFIL będzie już mniej środków do podziału – 1,7 mld zł. Samorządy na złożenie wniosków mają czas do 28 grudnia 2020 roku.

WAŻNE DLA ROCZNIKA 1953

-Częstochowski Oddział ZUS 16 grudnia zaprasza do telefonów osoby z rocznika 1953. W tym dniu będzie można poszerzyć swoją wiedzę na temat ponownego przeliczenia emerytur czyli ustalenia wysokości świadczenia bez jego pomniejszania o sumę kwot pobranych wcześniejszych emerytur. Przepisy dotyczą wyłącznie osób, które urodziły się w 1953 roku i przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 1 stycznia 2013 roku. Z terenu oddziału ZUS w Częstochowie takie przeliczenie może dotyczyć blisko 2,7 tysiąca osób. Warto więc zadzwonić bo w niektórych przypadkach może to oznaczać wzrost emerytury nawet o kilkaset złotych – powiedziała mi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.
Eksperci będą czekać od gody. 11 do 13 pod nr tel. 34/ 368-91-34.

JAKI BĘDZIE WYNIK GŁOSOWANIA NAD PROJEKTEM BUDŻETU NA 2021 ROK?


Radni 22 grudnia podejmą jedną z ważniejszych uchwał w tym roku, chodzi o plan finansowy dla gminy Blachownia na 2021 rok.


Budżet jest uchwalany (jawnie) przez Radę w formie uchwały budżetowej zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej ustawowego składu. Podjęcie takiej uchwały to podstawa gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. To roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
Z projektem budżetu zapoznały się i przegłosowały 4 komisje: Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, komisja Polityki Społecznej, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Promocji Gminy i Integracji Europejskiej, Rewizyjna oraz Skarg, Wniosków i Petycji. Radni w zdecydowanej większości byli za przyjęciem projektu budżetu.
Przeglądając głosowania, nie tylko uchwał budżetowych, w poprzednich latach można wnioskować, że na sesji 22 grudnia 12. radnych będzie „za” przyjęciem projektu budżetu, przy trzech wstrzymujących się. Jednak w tym roku może być jeszcze lepszy wynik. Bowiem szczególnie dwóch radnych powinno być zadowolonych z propozycji inwestycyjnych zapisanych w projekcie budżetu.


W okręgu wyborczym radnego Sebastiana Szczepaniaka planowana jest: modernizacja ul. Wojska Polskiego za 250 tys. zł, zakup nieruchomości pod inwestycję drogową przy ul. Pięknej za 80 tys. zł oraz montaż solarów przy ul. Częstochowskiej za 40 tys. zł.


Radny Jacek Rogut ma jeszcze więcej powodów do radości. Planowane zadania to modernizacja ul. Piastów w Łojkach za 50 tys. zł, wykonanie chodnika ul. Piastów od wiaduktu do delikatesów -13.535 zł, wykonanie chodnika ul. Piastów projekt I etap -27.460 zł, kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej 3 i 5 w Łojkach za ponad 950 tys. zł oraz budowa kanalizacji w Łojkach.


Czy zatem będzie 14 głosów „za” przyjęciem projektu budżetu na 2021 rok zaproponowany przez burmistrz Blachowni?

AKCJA ZIMA


Pierwszy drobny opad śniegu i na drogach zrobiło się biało, ślisko i niebezpiecznie.


Dlatego na drogi powiatowe i gminne wyjechały pługi-piaskarki.


W tym przypadku godz. 15.05 ul. Piastów pojazd tylko odśnieżał. Posypywaniem jezdni zapewne zajmie się inny ciężki sprzęt.


Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych w Blachowni od lat urząd powierza firmie Kulej.


Odśnieżone drogi, odśnieżane chodniki


Pierwsza potyczka ze śniegiem chyba wygrana. Ale to dopiero może być początek zimy.

DZIECI Z GMINY BLACHOWNIA ZASYPAŁY MIKOŁAJA LAURKAMI, A ŚWIĘTY ZASYPAŁ DZIECI PREZENTAMI


.

Witam, witam zacnych gości. Tak św. Mikołaj gościł dzieci, które zjawiały się po prezenty w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Blachowni.


Uśmiechów tyle, ile paczek czyli co niemiara.


Prezenty otrzymały te dzieci, które odpowiedziały na zaproszenie burmistrz Sylwii Szymańskiej czyli napisały listy i laurki do świętego z Laponii.

.

Konkurs zaskoczył organizatorów akcji bowiem maluchy nadesłały, aż 270 prac.


Teraz Mikołaj będzie się mocno pocił. Ma tylko trzy dni na rozdanie wszystkich paczek.


Spotkanie z Mikołajem odbywało się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

MIKOŁAJ JEDZIE DO WAS Z PREZENTAMI


Burmistrz Blachowni zachęcała grzeczne dzieci z naszej gminy, aby napisały listy lub narysowały laurki i wysłały prace do św. Mikołaja czyli do Urzędu Miejskiego. Gość z Laponii ze swoimi Elfami przejrzał skrzynkę i się… przeraził. Dzieci nadesłały, aż 270 prac, a jedna piękniejsza od drugiej. Teraz Mikołaj i burmistrz Sylwia Szymańska mają duży kłopot bo prezenty muszą jak najszybciej trafić do dzieci.
-Damy radę. Pierwsze paczki zaczniemy rozdawać już jutro, 9 grudnia, a najpiękniejsze laurki zamieścimy w najbliższym biuletynie „Naturalnie Blachownia” – powiedział burmistrz Sylwia Szymańska.

DPS W BLACHOWNI WYCHODZI Z ZAKAŻEŃ

Praca całego zespołu, rygorystyczne przestrzeganie obostrzeń przyniosły efekty. DPS w Blachowni wychodzi z zakażeń.

-Powoli wychodzimy z najgorszego okresu gdzie wielu naszych mieszkańców było zakażonych koronawirusem. Jeszcze dwójka naszych podopiecznych ma wynik dodatni, jednak nie mają oni gorączki więc jesteśmy dobrej myśli, że nam wyzdrowieją – powiedział mi Marcin Huras dyr. Domu Pomocy Społecznej w Blachowni.

ŻAL ODJEŻDŻAĆ – POWIEDZIAŁ NA POŻEGNANIE PROBOSZCZ ARTUR STOPIKOWSKI

Po czterech latach posługi kapłańskiej z parafii p.w. św. Franciszka w Ostrowach niespodziewanie odszedł ks. dr Artur Stopikowski. Decyzją abp Wacława Depo przechodzi on do Częstochowy do parafii pw. Zesłania Ducha Świętego, gdzie zastąpi zmarłego proboszcza ks. kan. Romana Łodzińskiego.

-Parafia nie jest zadłużona. To wszystko co jest w parafii zostaje. Zabieram z sobą tylko osobiste rzeczy – powiedział na Mszy pożegnalnej proboszcz Stopikowski. Ks. Artur zapomniał dodać, że zabiera jeszcze z sobą dobre wspomnienia.


Wierni z parafii św. Franciszka swojemu proboszczowi życzyli wielu łask Bożych i życzliwych ludzi na nowej drodze kapłańskiej.


Nowym proboszczem parafii w Ostrowach zostanie ks. Tomasz Krawczyk.

Foto TV Niedziela www.niedziela.pl

WYRAZÓW JUŻ ŚWIĄTECZNIE


„Niebo ziemi, niebu ziemia. Wszyscy wszystkim ślą życzenia. Drzewa ptakom, ptaki drzewom. Tchnienie wiatru”… i tylko płatków śniegu brak. Ale do wigilii Bożego Narodzenia jeszcze zostało 18 dni i może jeszcze będzie biało. Stowarzyszenie „Wyrazów Razem” już ubrało swoje świąteczne drzewko. 14 krasnali, ozdoby i lampki na choince pozwalają poczuć magię świąt.

Z KIJAMI CZY KULAMI?

Można chodzić do pracy, można iść na zakupy, ale najzdrowiej chodzić z kijami. Nordic walking to samo zdrowie. O czym przekonują organizatorzy

Z kijami czy z kulami? Oto jest pytanie. Lepiej nie czekać i żyć aktywnie, zanim powali nas choroba. Nordic walking to lepsza forma, to sama przyjemność dla zdrowia i fajna zabawa. Podobno kto raz chwyci za kijki i zacznie spacery, ten nie musi się martwić, że kiedyś będzie się wspierać na kulach. Zatem może warto zaryzykować i poniedziałek dla kijów zarezerwować?

MIKOŁAJ Z KRAKOWSKIEJ 34 W BLACHOWNI


Czy jest coś piękniejszego niż obdarowywanie ukochanych osób prezentami?


Takie szczęśliwe chwile przeżywały dzisiaj dzieci z gminy Blachownia, do których przybył św. Mikołaj.


Co ciekawe nie z dalekiej Laponii, a całkiem blisko z ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie.


W sumie przywiózł 66 paczek, które były tak ciężkie, że trudno było je udźwignąć.


Maskotki, zabawki, gry, a najwięcej słodyczy.


W Centrum Aktywności Obywatelskiej, zupełnie jakby wiedzieli, że będzie św. Mikołaj, zjawili się też burmistrz Sylwia Szymańska, prezes Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” oraz sponsorzy – przedstawiciele firmy Dospel i Stoelzle z Częstochowy.


.

-Dziękuję darczyńcom dzięki, którym rozdaliśmy już ponad 600 paczek – mówiła prezes Ferenc.


-Dziękuje Fundacji „Adullam”, sponsorom. Bo to dzięki wam od 14 lat udaje się spełniać dziecięce marzenia, wywołując uśmiech na twarzy – dodała burmistrz Sylwia Szymańska.


Na koniec jeszcze wspólne zdjęcie bo kolejny Mikołaj dopiero za rok.

DR. JEKYLL AND MR. HYDE  – CZYLI PODWÓJNA OSOBOWOŚĆ BLOGERA?

Czytając cisiańskiego „blogera” nie wiadomo czy się śmiać czy mu współczuć. Skąd mam takie przemyślenia?

16 listopada czytam u niego na blogu.
Lodowiska w tym roku nie będzie. Zaoszczędzone pieniądze mają zostać przeznaczone na nagrody. Urząd Miejski w Blachowni poinformował, że w tym roku ze względów epidemicznych lodowiska w Blachowni (nie ma słowa „nie będzie”). Prawda jest zupełnie inna. Nie stać nas w tym roku na wydanie ok. 100 000 zł a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mają zostać przeznaczone na świąteczne premie dla urzędników.

2 grudnia ten sam bloger pisze zupełnie co innego.
Burmistrz zmieniła zdanie. Będzie lodowisko w Blachowni w trakcie pandemii.
Jeszcze kilkanaście dni temu ze względów sanitarnych, w tym sezonie lodowiska w Blachowni miało nie być.


Takie pisanie każe zadać pytanie – czy to robienie ludzi „z tata wariata” czy piszący ma podwójną osobowość? Cytując blogera z ul. Cisiańskiej „Prawda jest zupełnie inna”, należy rzeczywiście podać prawdę, ale obiektywną.
– Urząd Miejski w Blachowni w ogóle nie informował, że nie będzie lodowiska, to nieprawda – powiedziała burmistrz Sylwia Szymańska.
 
Kłamanie, że lodowiska nie będzie bo urzędnicy muszą dostać nagrody też ma swój obrzydliwy cel. Czytając te dwa wpisy ma się wrażenie, że najpierw autor 16 listopada ma żal, że nie będzie lodowiska, a 2 grudnia – po co nam lodowisko w dobie pandemii? Zatem nieważne czy pisze się prawdę, byle tylko krytykować. No cóż te metody mieszkańcom znane są odkąd bloger wprowadził się do naszej gminy.