ODDAMY GRUZ ZA DARMO


Śmietnik, należący do trzech wspólnot mieszkaniowych przy ul. Korczaka 8, 5 i 6, powoli zmienia się w dzikie wysypisko.


Jak walczyć z takimi praktykami czyli podrzucaniem przez obcych zbędnych materiałów? Może poprzez danie ogłoszenia?


„Gruz za darmo”. „Wózek inwalidzki do naprawy i użytkowania”, „Drzwi w dobrym stanie”, „Lustro w siedmiu kawałkach” albo „Drewno kuchenne na opał”. Bo jak się okazuje żadne nakazy, prośby nie pomagają. Przy śmietniku „ląduje” wszystko co zawadza w mieszkaniach. Stare meble, nadające się do spalenia, elementy stolarki okiennej, drzwiowej, gruz, wiadra po farbach, a także szmaty, które nie mieszczą się w kontenerze PCK.


Niestety mieszkańcy z Korczaka zauważają, że to ulubiony śmietnik szczególnie dla zmotoryzowanych, którzy autem podjeżdżają na moment, w ekspresowym tempie z bagażnika wyciągają pełne torby foliowe i porzucają je do śmietnika. Zanim ktoś się spostrzeże, kierowca z piskiem opon odjeżdża z miejsca zdarzenia.


BURMISTRZ BLACHOWNI O PROJEKCIE BUDŻETU NA 2021 ROK

Zgodnie z obowiązującym prawem i obowiązkiem burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska w ustawowym terminie przedłożyła Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Gminy Blachownia na 2021 rok. Uchwała budżetowa określa m.in. łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków, kwotę planowanego deficytu lub nadwyżki budżetu, łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu oraz limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
Planuje się, że łączne dochody gminy Blachownia będą wynosić ponad 57,5 mln zł, a szacowane wydatki to 58,1 mln zł. Burmistrz planuje zaciągnięcie kredytu w kwocie 2 mln zł na spłatę wcześniej podjętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu budżetowego.
Największą kwotę wydatków przewiduje się ponieść na utrzymanie szkół i przedszkoli. Łącznie wydamy na ten cel blisko 15 mln zł. Ważną pozycją budżetową są pieniądze w kwocie ponad 6,2 mln zł przeznaczone na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. W tym zakresie w budżecie gminy Blachownia kwota 140 tys zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania. Sektor opieki społecznej i środki przeznaczone na pomoc najuboższym mieszkańcom gminy to kwota ponad 3,5 mln zł. Transport i łączność oraz gospodarka mieszkaniowa to obszary, na których finansowanie przeznaczy się blisko 7,2 mln zł.

Budżet na rok 2021 jest trudny i wymagający. Z uwagi na pandemię znacznie niższe są dochody gminy, a co za tym idzie wydatki również muszą być oszczędne. W zakresie inwestycji nie brakuje jednak zadań szczególnie ważnych dla mieszkanek i mieszkańców gminy Blachownia.
W przyszłym roku planuje się realizację szeregu inwestycji drogowych m.in.
ul. Mostowej, Piastów w Łojkach, Złotej, Słonecznej, Wojska Polskiego, Kopalnianej.
Rozpoczynamy również od lat oczekiwaną inwestycję – montaż oświetlenia przy ulicy Częstochowskiej, a także szereg inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa tj. budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej – III etap i budowa chodnika przy ul. Piastów – I etap. Ważnym zadaniem w roku 2021 będzie termomodernizacja bloków mieszkalnych w sołectwie Łojki. Na ten cel gmina Blachownia złożyła wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę blisko 1 mln zł.
Termomodernizacje planuje się wykonać również w budynku Biblioteki Miejskiej, w której ponadto zostanie wymienione ogrzewanie. Modernizację ogrzewania zaplanowano również w MDK. Priorytetem inwestycyjnym w 2021 roku będzie budowa kanalizacji. Z pewnością zadanie to rozpocznie się w Cisiu, a jeżeli uda się pozyskać środki, na które gmina złożyła wniosek do Prezesa Rady Ministrów, kanalizacja będzie budowana także w Łojkach i Ostrowach. Konsekwentnie realizowane będą zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz wskazane przez mieszkańców najważniejsze inwestycje na terenach sołeckich w kwocie blisko pół miliona złotych. Staramy się aby rozwój gminy Blachownia był zrównoważony i realizowany w sposób uporządkowany i rozsądny, czego dowodem jest przedłożony Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej. Pragnę również podkreślić, że pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią stawki podatku w 2021 roku pozostaną bez zmian – informuje burmistrz Sylwia Szymańska.

Informacja UM w Blachowni www.blachownia.pl

OTRZYMALIŚMY PROJEKT BUDŻETU NA 2021 ROK

Burmistrz Sylwia Szymańska przedłożyła Radzie projekt budżetu Gminy Blachownia na 2021 rok.
Najważniejsze informacje finansowe.

.

.

Dla wielu z radnych najważniejsze zestawienie to zadania jakie gmina planuje prowadzić w 2021.

.

Teraz nad projektem budżetu pochylą się komisje Rady Miejskiej w Blachownia.

MSZA ONLINE


W związku z pandemią oraz obostrzeniami jakie obowiązują także w świątyniach (może tam wejść do 40 osób) większość wiernych może uczestniczyć w nabożeństwie poprzez internet.


http://parafia-blachownia.pl/kamera.html

TO BĘDZIE BARDZO TRUDNY BUDŻET

Do 15 listopada radni powinni otrzymać projekt budżetu Gminy Blachownia na 2021 rok. Zgodnie z ustawą Jednostki Samorządu Terytorialnego czyli rady gmin, powiatów, sejmików województwa samorządowego do 31 stycznia 2021 roku powinny podjąć uchwały budżetowe. Po ostatnim spotkaniu samorządowców z premierem rządu (względy walki z pandemią) być może ten termin zostanie przedłużony o 2 miesiące czyli do 31 marca. Jednak nic to nie zmienia, że praktycznie dla wszystkich gmin i miast (w tym także dla Blachowni) przyszłoroczny budżet będzie bardzo trudny.
„Kołdra” wyjątkowo krótka, a do przykrycia czeka wiele niezbędnych inwestycji. Zbilansowanie wpływów do gminnej kasy oraz koniecznych wydatków będzie niezwykle karkołomnym zadaniem. Już wiadomo, że liczne zmiany prawne, które zgotował samorządom rząd, negatywnie odbiły się na gminnych finansach. Spadły, i to poważnie, wpływy z podatków. Koronawirus uderza w finanse także naszego samorządu. Zmiana skali podatkowej, PIT zero dla osób poniżej 26 roku życia, rosnące koszty wynagrodzeń m.in. nauczycieli czy wzrost cen energii elektrycznej, „oskubały” budżety. Czy zaplanowane budżety wytrzymają konfrontację z pandemią i zmianami z prawie finansowym, które dalej może wprowadzać rząd?
Włodarze ze skarbnikami głowią się – jak zwiększyć wpływy do lokalnych kas. A w tym roku do naszej kasy gminy wpłynęło znaczenie mniej środków. Zatem skarbnicy muszą wykazać się ogromną ostrożnością w szacowaniu dochodów, wydatków czy przychodów. Bo nikt nie wie co przyniesie następny rok? Czy budżet będzie się bilansować w ciągu roku.

Jakie burmistrz Blachowni zaproponuje inwestycje dla mieszkańców?

CZY COVID NAS WYŚLIZGA – LODOWISKA W TYM ROKU NIE BĘDZIE?

Czy tej zimy lodowiska w Blachowni nie będzie? Względy pandemii i bezpieczeństwa lubiących jazdę na łyżwach uwagi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie wskazują, że możemy być „wyślizgani” z lodowiska. Jednak sprawa nie jest przesądzona wszystko w gestii burmistrza.
Koronawirus zatrzymał już Dni Blachowni i Sylwestra.

MAMY MASZT I FLAGĘ


Zakończyła się akcja patriotyczna pod biało-czerwoną, której założeniem było łączenie Polaków i budowanie dumy narodowej. Projekt miał na celu uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i jej bohaterów.
Każdy mógł zagłosować do 11 listopada.
Ilu podpisów potrzeba było do realizacji projektu?
W gminach do 20 tys. mieszkańców – przynajmniej 100 podpisów.
Do 100 tys. mieszkańców – przynajmniej 500 podpisów.
Powyżej 100 tys. mieszkańców – przynajmniej 1000 podpisów.
Mimo, że ogłoszenie wyników nastąpi 29 listopada możemy powiedzieć, Blachownia zebrała 181 pkt. zatem będziemy mieć nowy maszt i biało-czerwoną. Gdzie zawiśnie flaga? O tym zdecyduje burmistrz Blachowni.
Maszty i flagi finansuje rząd Mateusza Morawieckiego.

Foto kancelaria PRM

KASA URZĘDU PRZYJMUJE WPŁATY


Urząd Miejski w Blachowni informuje, że od poniedziałku do piątku można korzystać z kasy urzędu. Dokonywanie płatności i odbieranie świadczeń jest możliwe: w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 8 do 14, w środę od 8 do 16.30 oraz w piątek od 8 do 13.

ROZPOCZĄŁ SIĘ REMONT CZĘŚCI UL. SIENKIEWICZA


Dzięki staraniom burmistrz Blachowni oraz zgody Rady Miejskiej na przekazanie starostwu częstochowskiemu ponad 378 tys. zł, rozpoczął się remont drogi powiatowej nr 1046S czyli ulicy Sienkiewicza od ośrodka zdrowia do DPS.


.
-Bardzo się cieszę, że moje pisma do starostwa z propozycją współfinansowania przez naszą gminę inwestycji przyniosły oczekiwany skutek. Remont, o który zabiegali u mnie także mieszkańcy z bloków przy ul. Sienkiewicza, to dobra informacja szczególnie dla osób starszych. Bowiem to oni często tym chodnikiem pokonują drogę do przychodni – powiedziała mi Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni.

Niestety z przetargu wynika, że całościowy koszt remontu tej drogi wyniesie ponad 1 mln 200 tys. zł.

-Mimo tak wysokiej ceny zdecydowaliśmy się na modernizację całej drogi – powiedział mi Jan Miarzyński, wicestarosta powiatu częstochowskiego.


Jak będzie wyglądać organizacja ruchu na tym odcinku drogi można zobaczyć na stronie: http://blachownia.pl/news/rozpoczely_sie_prace_przy_remoncie_ul__sienkiewicza_w_blachowni__beda_uprawnienia/

POMAGAJĄ, WSPIERAJĄ, DAJĄ NADZIEJĘ

Częstochowskie hospicjum to najwyższa marka w opiece paliatywnej. Obecnie placówka pod opieką ma pół tysiąca dorosłych pacjentów i 70. dzieci. -Czas pandemii to szczególnie trudny okres dla naszego Stowarzyszenia, które utrzymuje się z różnych akcji charytatywnych. Teraz trudno organizować akcje czy imprezy charytatywne na rzecz naszych podopiecznych. Ale jak zawsze możemy liczyć na darczyńców – mówi Bartosz Bednarek, specjalista ds. marketingu i PR w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Stowarzyszenie marzy, aby otworzyć nową placówkę przy ul. Kopernika na 40 miejsc i przenieść tam pacjentów z Krakowskiej, a zwalniane miejsca przeznaczyć dla naszych małych pacjentów – mówi gość Sieci.

WOLNOŚĆ DANA I ZADANA


Uroczystości 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęła w Blachowni Msza święta.


-Człowiek ma trzy Ojczyzny mówił podczas kazania ks. Dawid Szymoniak -Pierwsza – to dom, z którego wyrastamy. -Druga to lokalna społeczność, kraj, z którego wychodzimy. Trzecia Ojczyzna, do której wszyscy zmierzamy – to Królestwo Niebieskie. I to co dzisiaj możemy zrobić – to modlić się w intencji Polski. Bo jak mówił papież Jan Paweł II „Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo. Wolność została nam dana, ale i zadana – zakończył kapłan.


Potem burmistrz Sylwia Szymańska, sekretarz Dariusz Wojciechowski oraz radni przeszli pod lokalne miejsca pamięci narodowej, by złożyć wieńce i znicze.


.

Pomnik „Bohaterom Poległym za Ojczyznę w Walce z Hitleryzmem w latach 1939-1945”.


Krzyż Saperski


Plac Niepodległości


.

Tablica poświęcona polskim ułanom


Pomnik w Hołdzie Poległym i Pomordowanym Mieszkańcom Wsi Cisie w latach 1939-1945.

TĘŻNIA SOLANKOWA – AŻ CHCE SIĘ ODDYCHAĆ

Tężnia solankowa z odwiertu „Tadeusz” jest już gotowa.


Inwestycja prozdrowotna została wybudowana przy budkach dla owadów w nowym parku i jest w fazie odbiorów. Ma 4 m długości, 1,35 m szerokości i 3,65 m wysokości.


Skąd solanka w Blachowni? To sami mieszkańcy naszej gminy, w ramach Budżetu Obywatelskiego, w grudniu 2019 roku zdecydowali, że chcą, aby nie tylko Ciechocinek, Inowrocław czy Konstancin cieszył się z leczniczego powietrza.


Jak działa tężnia solankowa? Pod zbiornikiem znajduje się solanka, która będzie pompowana na tarninę śliwy. Dalej z wilgotnych gałązek solanka będzie naturalnie odparowywać, wytwarzając intensywny aerozol. Powietrze wokół tężni będzie nasycone mikroelementami, które będziemy wchłaniać do organizmu przez błony śluzowe układu oddechowego oraz skórę. Najintensywniejsze parowanie solanki trwa przy słonecznej i wietrznej pogodzie. Najsłabiej przy opadach deszczu, a nocy w ogóle.
Ta oryginalna solanka z Zabłocia ma największą na świecie zawartość jodu dochodzącej do 140 mg/litr. Wspomaga ona leczenie chorób dróg oddechowych: astmy oskrzelowej, przewlekłego, chronicznego zapalenia oskrzeli i płuc, pylicy płuc, ataków utrudnionego oddychania lub duszności, uporczywego kaszlu, alergicznego schorzenia nosa i zatok, chronicznego zapalenia zatok i gardła, niedoczynności tarczycy, schorzeń dermatologicznych, nerwic, stanów przemęczenia, spadku odporności na stres.


Dwie godziny przy takiej tężni to jakby przebywanie 2-3 dni nad morzem. Korzystanie pełną piersią z tężni solankowej tak naprawdę zacznie się wiosną 2021 roku.