PO KONTROLI RIO – CORAZ LEPIEJ

Jak dowiedziałem się nieoficjalnie jest już protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie czynności kontrolnych Urzędu Miejskiego w Blachowni. Inspekcja była prowadzona w okresie od 21 maja do 29 czerwca br. Urzędnicy RIO objęli kontrolą gospodarkę Gminy Blachownia od 1 stycznia 2014 roku do 29 czerwca 2018 roku tj. do czasu zakończenia kontroli. Inspektorzy z Katowic wnieśli jedynie 14 wniosków pokontrolnych o bardzo niskim znaczeniu.
W kilku przypadkach chodziło m.in. o:
-wzmocnienie nadzoru nad pracownikami Urzędu,
-dokładniejsze egzekwowanie podatków od nieruchomości,
-naliczanie odsetek od dokonywanych wpłat przez inkasentów czy prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych dla blachowniańskiego Urzędu zgodnie z planem kont dla budżetu, co de facto umożliwia dopiero teraz wprowadzona zmiana oprogramowania.

Co ważne RIO, po szczegółowej kontroli nie wniosło żadnych zastrzeżeń, co do ostatecznego rozliczenia hali sportowej czy realizacji modernizacji przedszkola przy ul. Żeromskiego. Mimo wielu donosów RIO nie potwierdziło żadnych nieprawidłowości, a wskazane w protokole zalecenia w części zostały wykonane już podczas kontroli, jak choćby uzupełnienie brakujących od 2012 roku deklaracji podatkowych jednostek podległych urzędowi. W trakcie kontroli sprawdzono także wykonanie wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa RIO z lipca 2018.
Przypomnę, że wówczas RIO, za okres od 1 stycznia 2010 do 16 maja 2014 (za kadencji burmistrz Anetty Ujmy), wnieśli 19 wniosków. Zastrzeżenia dotyczyły m.in.:
-zapewnienie prawidłowej realizacji wydatków budżetowych na podstawie dokumentów zatwierdzonych do wypłaty przez uprawnionych urzędników,
-podjęcia działań w celu zatrudnienia sekretarza Gminy,
-podjęcie działań na rzecz dobrowolnego zwrotu do budżetu zawyżonego wynagrodzenia,
-ponownego rozliczenia dotacji udzielonej KS Pogoń,
-wzmocnienie nadzoru nad pracownikami Urzędu, a także szereg innych zaleceń, które są dostępne w umieszczonym na BIP RIO protokole kontroli.
Zatem porównując te dwie kontrole z 2014 roku i 2018 widać zdecydowaną poprawę w zarządzaniu gospodarką finansową naszej Gminy.

DEWASTACJA

Jeden z mieszkańców Blachowni poinformował mnie, że w sobotę wieczorem nieznani sprawcy skradli podzespoły ze skrzynki energetycznej. Pogasły latarnie wzdłuż alejki spacerowej, a w dodatku otwarta skrzynka z przewodami stanowi śmiertelne zagrożenie dla innych osób. Urząd Miejski w Blachowni natychmiast powiadomił energetyków, którzy obiecali szybko usunąć usterkę

BC 07/19

Jutro rozpoczynamy głosowanie na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Dzięki inicjatywie burmistrz Szymańskiej w tym roku Mieszkańcy do dyspozycji mają 350 tys. zł. Zachęcam wszystkich mieszkańców, którzy potrafią się podpisać do głosowania na zadanie BC-07/19. Regulamin BO przedstawiłem 8 września.
Na karcie do głosowania mieszkańcy dokonują wyboru wpisując numer rejestracyjny zadania BC 07/19 „Ogrodzenie placu zabaw przy skwerze Tarnawskiego”.
Głosujemy: w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek od godz. 10 do 18, oraz w sobotę i niedzielę od 14 do 18 w OSiR przy ul. Sportowej.
Serdecznie zapraszam do głosowania na to zadanie. Głosują dzieci głosują dorośli

DEBATA OŚWIATOWA CZYLI SP 1 – GIMNAZJUM

Ostatnia debata na temat – jak w oczach poszczególnych grup: rodziców, uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół czy samorządowców, ma wyglądać szkoła XXI wieku, dowiodła, że warto rozmawiać i poznawać swoje opinie. Od rozmów można cokolwiek zmieniać. Na zakończenie spotkania kilka osób głośno się domagało innej debaty na temat Szkoły Podstawowej Nr 1 i budynku przy ul. Bankowej. Pytali dlaczego dzieci w „Jedynce” muszą uczyć się na zmiany, a w budynku przy Bankowej są jedynie trzy ostatnie klasy. Potem były jeszcze inne zarzuty, że burmistrz pewnie chce sprzedać budynek dlatego nie chce tam wpuszczać więcej dzieci. Na propozycję, że taki podział może sprawić, że trzeba będzie rozdzielić klasy, a więcej nauczycieli będzie się musiało przemieszczać z SP 1 do gimnazjum temat jakby ucichł. Po wyjaśnieniu Sylwia Szymańska powiedziała, że w tej sprawie jest gotowa spotkać się z rodzicami i nauczycielami.

W związku z przekłamywaniem faktów burmistrz Sylwia Szymańska odpowiada.

DZIECI SĄ WAŻNE‼️‼️ Czyli jaka powinna być dobra szkoła i jaka może być szkoła w naszej gminie? Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom i biorąc pod uwagę wnioski, które zostały zapisane podczas debaty w sprawie Państwa preferencji wobec szkół i przedszkoli w naszej gminie chcę przedstawić wypracowaną na tej podstawie koncepcję, konsultowaną z nauczycielami klas 1-3. Uwzględniają one rozwiązanie nurtującego zagadnienia – co z budynkiem byłego gimnazjum przy ul. Bankowej?
Moja koncepcja zakłada, że w budynku przy ul. Bankowej uczyć się będą oddziały szkoły podstawowej klas 1-3 i zerówki. Powstanie tam przestronna, kolorowa, bezpieczna i przyjazna szkoła dla najmłodszych. Każda z klas będzie miała swoją pracownię, wyposażoną w tablice multimedialną i szafki na przybory szkolne, będzie tam duża świetlica, w której dzieci będą miały zapewnioną opiekę, pomoc w odrabianiu lekcji i ciekawe dodatkowe zajęcia. Przewidzieliśmy też osobne miejsce na stołówkę, gabinet logopedy i bibliotekę dla najmłodszych. Będzie także pracownia komputerowa i dwie sale gimnastyczne – do zajęć wf i gimnastyki korekcyjnej oraz salę do nauki tańca. Dzieci będą mogły korzystać z boiska oraz nowego, atrakcyjnego placu zabaw i patio, na którym będą mogły spędzać przerwy. Chcemy, aby ta szkoła była dobrze wyposażona, przestronna, bezpieczna, przyjazna dzieciom, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z edukacją. Szkoła, w której dzieci zdobędą wiedzę, umiejętności, spędzą czas mając zapewnioną opiekę w czasie gdy rodzice pracują.
Wiemy jak to zrobić i jak na ten cel pozyskać skutecznie środki, realizując swoją koncepcję. Tak jak to było w przypadku przedszkola gdzie na remont zdobyliśmy ponad 2 mln zł.
Co zyskujemy? Przestronną i dobrze doposażoną Szkołę Podstawową Nr 1 dla klas 4-8, w której do dyspozycji uczniów znajduje się baza sportowa, boisko orlik, bieżnia, sala gimnastyczna. Będą też dwie pracownie komputerowe, językowa, pracownie do nauki przedmiotów ścisłych i rozwijania pasji czyli zajęć artystycznych i muzycznych. Będzie też studio radiowe i nowoczesna eco pracownia. Stworzymy szkołę, w której kładzie się nacisk na kształcenie kompetencji kluczowych, zdobycie wiedzy poprzez doświadczenie. Szkołę, w której dobre warunki lokalowe pozwalają na kreatywną pracę nauczycieli. Pracując w jednej szkole nie będą musieli przemieszczać się z budynku do budynku.
Nasze dzieci zasługują na tak dobrze wyposażoną szkołę i do tego będziemy dążyć. Dodatkowo dzięki ulokowaniu klas zerowych w budynku przy ul Bankowej, w przedszkolu pozyskamy miejsce na odział żłobkowy.
Szanowni Państwo ta koncepcja jest przemyślana, realna finansowo, a przede wszystkim bardzo dobra dla dzieci, które są dla każdego z nas najważniejsze!

BO WARTO ZAGŁOSOWAĆ NA BC-07 LUB BC-09

1. Głosowanie od 12 do 19 września odbywa się elektronicznie, korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Blachowni, ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia lub poprzez złożenie formularza w Urzędzie Miejskim – Biuro Podawcze lub w Lokalnym Punkcie Konsultacyjnym ( na naszym obszarze w OSiR), we wszystkich obszarach Miasta Blachownia i sołectwach jednocześnie od środy do środy następnego tygodnia.

2. Głosowanie odbywa się na karcie/formularzu elektronicznym poprzez wybór jednego projektu z karty/formularza.

3. W lokalnych punktach konsultacyjnych 1 mieszkaniec może pobrać wyłącznie 1 kartę do głosowania.

4. Każda karta do głosowania zaopatrzona jest w oryginalną pieczęć Urzędu Miejskiego.

5. Pobieranie kart do głosowania w zastępstwie lub do głosowania korespondencyjnego dla osób trzecich możliwe jest wyłącznie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego lub lokalnych punktach konsultacyjnych na podstawie imiennego upoważnienia.

6. Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego prowadzi centralny rejestr kart wydanych w formie określonej w ust. 6 z zaznaczeniem imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania mieszkańca/mieszkanki, na rzecz którego pobierana jest karta do głosowania.

7. Warunkiem formalnym oddania poprawnego głosu jest złożenie go samodzielnie w formach określonych w ust. 2 i z podaniem wymaganych danych osobowych, oraz oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z instrukcją głosowania.

8. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy mogą zagłosować wyłącznie na jeden projekt zadania z sołectwa lub z obszaru Miasta Blachownia.

9. Na karcie do głosowania mieszkańcy dokonują wyboru wpisując numer rejestracyjny zadania np. BC07/19 „Ogrodzenie placu zabaw przy skwerze Tarnawskiego” lub BC09/19 parking przy ul. Kubowicza 6 i 4, jednego projektu zadania o charakterze lokalnym przyznając mu 1 głos.

10. Za nieważne uznaje się głosy oddane przez mieszkańca na projekty zadań o charakterze lokalnym, jeżeli ich liczba na karcie do głosowania przekracza jeden głos na ten projekt.

11. Mieszkańcy oddają głos osobiście w formach określonych w ust. 2. Każdy mieszkaniec może głosować tylko i wyłącznie jeden raz.

12. W przypadku wypełnienia dwóch kart do głosowania wszystkie głosy oddane przez mieszkańca uznaje się za nieważne.

13. W czasie głosowania (od 12 do 19 września) nie wolno prowadzić agitacji ani żadnej innej formy kampanii zachęcającej lub zniechęcającej do głosowania na którekolwiek ze zgłoszonych zadań.

14. Obliczenie wyniku głosowania na projekty zadań polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów zadań zgłoszonych w danym sołectwie i każdym z 3 obszarów Miasta Blachownia.

Na wspomniane dwa zadania BC07/19 „Ogrodzenie placu zabaw przy skwerze Tarnawskiego” lub BC09/19 parking przy ul. Kubowicza 6 i 4 głosujemy w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1: w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek od godz. 10 do 18, a w sobotę i niedzielę od 14 do 18.

Serdecznie zapraszam do głosowania na te zadania.

SŁAWOMIR ZAPRASZA


Przyjeżdżajcie do Blachowni 28 września o godz. 21 zaśpiewam dla was największe przeboje – zdaje się mówić Sławomir Zapała. Koncertowi, od strony północnej zbiornika, gdzie dawniej był amfiteatr, będzie towarzyszyć pokaz laserów na wodzie.

Koncert, pod patronatem Burmistrza Blachowni Sylwii Szymańskiej, będzie nie tylko Pożegnaniem Lata, ale także podziękowaniem Mieszkańcom, którzy pomagali nam i wierzyli, że da się zmienić Blachownię na lepsze.

Zatem bądźcie z nami 28 września – zapraszają SŁAWOMIR i Burmistrz Sylwia Szymańska.

ZADANIE NR 7 i 9

29 zadań będzie walczyć o pieniądze na przyszłoroczne zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Ja już zachęcam Państwa, aby głosować na zadanie pod nazwą
BC07/19 (Blachownia centrum) – „Ogrodzenie placu zabaw przy skwerze Tarnawskiego”.
To zadanie jest bardzo potrzebne ze względu na ochronę zdrowia i bezpieczeństwa bawiących się tam dzieci. Dzisiaj ogrodzony plac zabaw to już konieczność.
Drugie zadanie BC09/19 (Blachownia centrum) to „Parking przy ul. Kubowicza 6”.
BO może pomóc rozwiązać problem z parkowaniem pojazdów mieszkańców z ul. Kubowicza 6, 8 i 4.

Głosowanie już za dwa tygodnie

16 STYCZNIA

W związku z wieloma pytaniami od Mieszkańców czy ul. 16. Stycznia to już Korczaka i czy Korczaka to jeszcze 16. Stycznia – informuję. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, rozpatrując odwołanie Urzędu Miejskiego w Blachowni na decyzję wojewody śląskiego, uchylił zarządzenie zastępcze wojewody śląskiego w sprawie zmiany ulicy z 16. Stycznia na Janusza Korczaka. Sąd uznał, że to w kompetencji samorządów leży zmiana nazwy ulicy. Oznacza to, że nadal mieszkamy przy ul. 16. Stycznia.
Dlaczego zakład energetyczny przysyła ludziom rachunki z adresem ul. Korczaka kompletnie nie wiem. Ale wygląda na to, że ci mieszkańcy którzy musieli podpisać umowy z ZE na adres „Blachownia ul. Korczaka” teraz znowu będą musieli podpisać kolejną umowę ze starą nazwą ulicy. Zapewniam Państwa, że wina nie stoi po stronie Gminy. Radni nie zmienili, ani nie zamierzali zmieniać nazwy tej ulicy. Tak zdecydował wojewoda śląski jak się okazało – niewłaściwie.

DEBATA – SZKOŁA MARZEŃ I PRZYSZŁOŚCI

Blisko 100 osób wzięło udział w debacie poświęconej badaniu oczekiwań środowiska lokalnego wobec szkół i przedszkoli w Gminie Blachownia.
Swoje przemyślenia na temat szkoły XXI wieku prezentowali w grupach: dzieci, rodzice przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele kuratorium i powiatu oraz samorządowcy z Blachowni. Debata, którą prowadziła Agnieszka Szwejkowska, ekspert Vulcan z Warszawy, była zorganizowana w ramach projektu „VULCAN kompetencji w Śląskich samorządach”. Zadanie to jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w którym uczestniczy m.in. Gmina Blachownia.

Przy okazji uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć jak ogromne środki pozyskała Blachownia na edukację w gminie
Burmistrz Sylwia Szymańska wymieniała najpierw konkretne inwestycje.

1. Przedszkole przy ul. Żeromskiego
– modernizacja i przebudowa – 2 mln 130 tys. zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 1
– wymiana dachu – blisko 290 tys zł
-budowa bieżni – ponad 103 tys zł
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach
-przystosowanie budynku przedszkola do przepisów p. pożarowych – blisko 250 tys. zł
-wymiana kotła CO – ponad 23 tys zł
budowa parkingu przy szkole – ponad 56 tys. zł
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni
-budowa parkingu – ponad 63 tys. zł
-budowa bieżni treningowej – ponad 63 tys. zł
-naprawa instalacji odgromowej 9 tys. zł
5. Szkoła Publiczna w Cisiu
-budowa chodnika 38 tys. zł

W Blachowni uczy się 944 dzieci w tym 91 uczniów klas gimnazjalnych. Najwięcej w SP 1 – 609 dzieci. Obecnie mamy 150 nauczycieli

REMONTUJEMY BOCZNĄ KS. KUBOWICZA

Na koniec kadencji jeszcze jedna inwestycja. Ta informacja powinna ucieszyć mieszkańców z ul. ks. Kubowicza 8, 6. Zakres robót obejmuje: rozbiórkę istniejącej nawierzchni, roboty ziemne zabezpieczenie elementów infrastruktury technicznej, korekty wysokościowe elementów infrastruktury (skrzynki zaworów, kratki ściekowe) wykonanie obramowania jezdni krawężnikiem drogowym, wykonanie warstw podbudowy, wykonanie elementów odwodnienia (wpusty uliczne) wykonanie nawierzchni jezdni i roboty wykończeniowe

RODZINNIE NA BŁASZCZYKACH

Słonecznie, radośnie i z mnóstwem atrakcji. Tak upłynął festyn rodzinny na zakończenie lata przy parafii Najświętszego Zbawiciela na Błaszczykach. Szaleństwa na dmuchańcach, malowanie twarzy, rozbijanie piniaty ze słodyczami, łapanie baniek, zabawy z chusta i śpiewanie pochłonęły bez reszty dzieciaki.

WSPANIAŁEGO ROKU SZKOLNEGO

Po ponad dwóch miesiącach dzieci wracają do przedszkoli i szkół. Filozof angielski John Locke pisał już w XVII wieku, że dziecko uczy się trzy razy więcej, gdy jest do nauki usposobione. I takiego dobrego usposobienia życzę wszystkim uczniom, by w każdy dniu czerpali radość z pozyskiwania wiedzy. I co ważne w tym roku szkolnym uczycie się jedynie 183 dni, a wolnych dni do wakacji macie, aż 100. Przedszkolakom zaś życzę samych wspaniałych chwil z ukochanymi paniami.

PONAD 600 ZAWODNIKÓW W PRZEŁAJOWEJ ÓSEMCE

Rafał Formicki z Zawiercia (z czasem 27 min 58 sek) wygrał 17. „Przełajową Ósemkę”.

Wśród kobiet najszybciej na mecie zameldowała się Mariola Sojda z Częstochowy.

W XVII Przełajowej Ósemce im. Zdzisława Nowaka oraz w Mistrzostwach Makroregionu Śląskiego w Nordic Walking wzięło udział 662 osób.

Każdy z uczestników otrzymał „ósemkowy” medal, a najszybsi w swoich kategoriach puchary i cenne nagrody rzeczowe. Wśród uczestników rozlosowano rowery.


Po raz kolejny Jacek Chudy, prezes OSiR pokazał jak przy ogromnej pracy można znakomicie zorganizować ogólnopolską imprezę sportową, promującą Blachownię.

GDZIE MOGĄ BYĆ WĘDKARZE? NATURALNIE NAD WODĄ

W pięknych okolicznościach przyrody i naturalnie przy słonecznej pogodzie, mali i nie co wcześniej urodzeni wędkarze, walczyli w sobotę o puchary i nagrody.

By zwiększyć swoje szanse, niektórzy na zawodach zjawili się z całymi rodzinami. Jednak rybka była „łaskawa” dla niektórych wędkarzy.

I miejsce z wynikiem ponad 3.580 gram zajęli Adrian Rutka i Bogdan Maternik. II miejsce – 2.480 g zajęli bracia Oliwier i Grzegorz Kowalczyk zaś III miejsce – 2.430 g Paweł Pieńkowski i Kacper Brela.

Burmistrz Blachowni wraz prezesem Zarządu Koła PZW Rafałem Jędrysiakiem i przewodniczącym Rady Miejskiej Pawłem Hreczańskim naturalnie zadbali, aby każde dziecko „wyłowiło” cenne nagrody rzeczowe: wędki, kołowrotki, breloczki, naklejki oraz dla podniebienia słodycze i soczki.