PARKING GOTOWY

Po blisko dwóch miesiącach zakończyła się budowa parkingu przy ul. ks. Kubowicza. Inwestycja potrzebna i oczekiwana. Szczególnie w piątki i soboty w tym miejscu były kłopoty z wolnym miejscem do parkowania. Teraz to się powinno skończyć. Parking pomieści 30 samochodów. Czeka nas zmiana organizacji ruchu. Na parking będziemy wjeżdżać z dwóch stron od ulic ks. Kubowicza i Żeromskiego. Na pewno nie będzie można już parkować wzdłuż ul. ks. Kubowicza, czyli na przeciwko sklepu „Społem”. Koszt inwestycji to ponad 120 tys. zł. Odbiór techniczny parkingu nastąpi w najbliższych dniach.parking

ILE TAK NAPRAWDĘ WYJEŹDZILI?

Szymańska otrzymała 70 000 zł z delegacji służbowych? Straszy mieszkańców były sołtys Cisia. By być wiarygodnym „były” podaje –

70 000 zł z delegacji służbowych w 2015 i 2016 roku – tyle według jednego z urzędników z Blachowni wyciągnęła Sylwia Szymańska z urzędu tytułem delegacji służbowych. Podobno powiązany rodzinnie Dariusz Wojciechowski w ubiegłym roku wyjeździł mnóstwo kilometrów na delegacje służbowe i wyciągnął z gminy 40 000 zł”.

Tradycyjnie już, by nie być pociągniętym do odpowiedzialności za kłamstwa, za wymyślanie rzekomego urzędnika, który na jego zlecenie wyciąga z Urzędu Miejskiego dokumenty na burmistrza, za każdym razem „były” na końcu tytułu stawia znak „?”

 A prawda jest taka.

 Od 1 stycznia 2015 roku do 31 października 2017 roku burmistrz Blachowni „wyjeździła” delegacje na kwotę – 11.563 zł. Efekty podróży, najczęściej do Warszawy czy Katowic są ogromne. Przez 2 lata i 10 miesięcy burmistrz dla naszej Gminy pozyskała ponad 20 mln zł. (W poprzedniej kadencji była burmistrz, według Urzędu, pozyskała ponad 2 mln zł).

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wojciechowski w 2015, 2016 i 10 miesięcy w tego roku „przejechał” – 4.673 zł zaś Pani Elżbieta Wolska, skarbnik Gminy – 612 zł.

Razem Gmina na delegacje tych trzech osób wydała 16.849 zł.

 

Komentarz 

Ot mamy kolejny dowód dlaczego nie warto czytać kłamstw „byłego” z Cisia. Pisanie o rzekomej nieudolności szefów Gmin, posługując się wieloma oszczerstwami, oczernianie ich, stawianie włodarzy czy radnych w złym świetle, jest po prostu draństwem.

KOMISJA BUDŻETU POZYTYWNIE

Zaopiniowała projekt budżetu Gminy Blachownia na 2018 rok. Za głosowało 9. radnych, a 2. wstrzymało się od głosowania. Radni odrzucili wniosek Pani Edyty Mandryk, przewodniczącej Rady Miejskiej, która zaproponowała zdjęcie 35 tys. zł z promocji Gminy i przeznaczenie ich na remont łazienki w Komisariacie Policji w Blachowni. Radni w głosowaniu 6 przeciw, 4 za, uznali, iż łazienka nie przyniesie poprawy bezpieczeństwa w Gminie, a jedynie komfort pracy funkcjonariuszy, o który powinni zadbać szefowie wyższych jednostek. Radni raczej oczekiwaliby, że to KG Policji określi ile ma pieniędzy na remont pomieszczeń w komisariacie w naszej Gminie i wtedy ewentualnie samorząd Blachowni i Konopisk mógłby wspomóc finansowo miejscowy komisariat. Jeszcze przed głosowaniem radni na Komisji Budżetu interesowali się finansowaniem spółki OSiR. Sprawa dotyczyła dotacji dla spółki oraz opłat jakie, zdaniem prezesa Pana Jacka Chudego, powinny wnosić organizacje pozarządowe za wynajem hali. Bowiem zdaniem prezesa skoro kluby czy stowarzyszenia zarabiają na swojej działalności to powinny one też płacić za wynajem obiektów sportowych. Dlaczego tylko jedna strona ma zarabiać na sporcie – pytał Pan Jacek Chudy.

Sesja budżetowa odbędzie się 19 grudnia br.

MINĘŁY 3 LATA I JEST SIĘ Z CZEGO CIESZYĆ

Co pisał były sołtys Cisia na temat rzekomej nieudolności burmistrza Blachowni, niektórych radnych, by tylko okłamać ludzi i doprowadzić do odwołania władzy wykonawczej.

 

13 maja 2016

Miało być referendum, miał być nowy Burmistrz, a z przyczyn formalnych plan usunięcia Sylwii Szymańskiej z funkcji Burmistrza Blachowni może nie dojść do skutku. Po weryfikacji brakuje ok. 30 podpisów. Jest jeszcze szansa, gdyż inicjatorzy referendum zamierzają odwołać się od decyzji KBW do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

 

29 kwietnia 2016

Komitet referendalny złożył dziś komplet dokumentów w sprawie przeprowadzenia referendum w Blachowni dotyczącego odwołania z funkcji Burmistrza Blachowni Sylwii Szymańskiej.

Najbliższe tygodnie pokażą Mieszkańcom, jak bardzo Szymańska boi się odwołania. Będziecie świadkami obietnic i rozpoczęcia inwestycji, których skutki odczuje przede wszystkim nowy Burmistrz.

 

11 stycznia 2017

Właśnie dotarły do mnie sygnały, że radni i mąż radnej z KWW Sylwii Szymańskiej rozpowiada wszystkim, że w Blachowni szykuje się kolejne referendum w sprawie odwołania Sylwii Szymańskiej z funkcji Burmistrza. To że ludzie mają jej dość, to nie jest od razu powód, by organizować referendum. Były już podejmowane dwie próby, w tym jedna moja.

były też drwiny

Zostawcie Sylwię Szymańską, ona jest wybitną specjalistką, podobnie jak jej daleki kuzyn czy wujek. To wybitni fachowcy, dajmy im pracować. Zostały niespełna dwa lata, jak bardzo mogą gminę zadłużyć?O kilka czy kilkanaście milionów? Przecież spłacą to nasze wnuki. Ta władza jest niepowtarzalna.

 

Tyle złego pisania i szkalowania władz.

Chciałoby się zapytać, gdzie dzisiaj byłaby Gmina Blachownia, jakie byśmy mieli inwestycje gdyby mieszkańcy poszli za byłym sołtysem Cisia oraz jego ludźmi i odwołali burmistrza?

2015-2017 czy to były najlepsze lata finansowe dla Gminy Blachownia? Myślę, że zdecydowanie TAK. Dowody są nazbyt jasne i widoczne.

W 2014 roku dochody budżetu – 33 mln 81 tys. zł na inwestycje wtedy przeznaczono – 5 mln 756 tys. zł. A co dzisiaj mamy po trzech latach? Dochody budżetu zwiększone o 100 proc. Projekt budżetu na 2018 rok wynosi – 66 mln 133 tys. zł. Na inwestycje wydamy – 26 mln 851 tys. zł. Ogromny skok i co ważne sięgamy po duże środki zewnętrzne.

Z rozmów z Mieszkańcami Gminy dowiaduje się, że najbardziej ich cieszy fakt, że będzie oczyszczany zbiornik „Blachownia”. Kolejna poważna inwestycja, która cieszy, i też ze środków unijnych to „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” czyli remont dawnej szkoły (budynek przy ul. Sienkiewicza) i rewitalizacja „Prażynki”. Mieszkańcy są zadowoleni z dokończenia budowy i otwarcia Ryneczku, budowy strażnicy OSP w Blachowni i remontów wielu dróg ze środków zewnętrznych. Ważną kwestią, co podkreślają, są inwestycje kanalizacyjne, rozliczenie finansowe hali sportowej, nowe oświetlenie uliczne, a dla dzieci lodowisko.

Wierzę, że za 2 – 3 lata zmieni się nasza Blachownia, m.in. za sprawą budowy centrum przesiadkowego.

Do 2017 roku udało się pozyskać ponad 20 mln zł z Unii Europejskiej czyli 10 razy więcej niż w poprzedniej kadencji – informuje Urząd Miejski w Blachowni. W rankingu inwestycje samorządowe skoczyliśmy o 117 miejsc w górę, a dodajmy, że nie był liczony obecny rok, który także przyniósł duże środki na zadania gminne. W tej kadencji skuteczność pozyskiwania pieniędzy unijnych mógł zadowolić najbardziej wybrednych Mieszkańców. Chciałoby się zapytać – ile jest gmin w Polsce, które przez trzy lata o 100 % zwiększyły swój budżet lub pięciokrotnie zwiększyły nakłady finansowe na zadania inwestycyjne? Co by nie pisać kompetencje i pracowitość Burmistrza i jej Urzędników plus właściwa współpraca z Radą Miejską daje efekty. Nie od dzisiaj wiadomo, że zgoda buduje.