500 NA PLUS

500plus1 kwietnia to pierwszy dzień wprowadzania w życie programu „Rodzina 500 Plus”. Program ten to systemowe wsparcie polskich rodzin, które mają więcej niż jedno dziecko w rodzinie. Jak informuje MOPS w Blachowni – świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze – w wysokości 500 zł miesięcznie – na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.

Jak się okazuje w poznaniu pojawili się pierwsi oszuści, którzy już chcieli zarobić na programie Rodzina 500 Plus.

Więcej na: http://blachownia.pl/news/rusza_program_500/

BLACHOWNIA NA NIEBIESKO

Po raz pierwszy Blachownia włączy się w obchody światowego dnia świadomości autyzmu. Ten ogólnopolski program, ruszający 2 kwietnia, ma na celu podniesienie świadomości na temat autyzmu. Urząd Miejski w Blachowni na swoich stronach  nternetowych informuje jak nasza Gmina włączy do tej wspaniałej inicjatywy.
Więcej na:
http://blachownia.pl/news/swiatowy_dzien_wiedzy_nt__autyzmu___
gmina_blachownia_zapala_ sie_ na_ niebiesko/

POMAGAJĄ OD BLISKO 20 LAT

ANETA „Nasz dom dziś mu trzeba twojej troski” – śpiewał Krzysztof Krawczyk. Słowa te codziennie od blisko 20 lat wypełnia Stowarzyszenie „Nasz Dom” w Blachowni. Poligonem działania tej organizacja jest Dom Pomocy Społecznej i sam teren Gminy. Gość Sieci prezes Aneta Wilk zauważa, że z roku na rok potrzebujących jest więcej. Na szczęście nie brakuje ludzi dobrej woli.

 

Cały wywiad na  http://tvorion.pl/?action=show_news&idNews=20206