MOJE NIE DLA BZDURNYCH ZARZUTÓW

Grupa Inicjatywna Obywatelska, która za wszelką cenę (na koszt podatników) chce doprowadzić do referendum, wypuściła ulotki z napisem „Chcemy Referendum”.

Czytając broszurę trudno nie oprzeć się wrażeniu, że grupie tej może nawet przeszkadzać za wysokie czoło burmistrza Blachowni. No bo jak traktować zarzuty pod adresem Pani Sylwii Szymańskiej „Nie radzi sobie z zarządzaniem Gminą”

Pytam – kto sobie nie radzi? Obecna burmistrz? Mam zupełnie odmienne wrażenie. Że właśnie ta burmistrz naprawia to co jej pozostawiono „w spadku”. Nierozliczona hala sportowa. Być może już niedługo dojdzie do zakończenia sporu sądowego, za który Blachownia musiałaby zapłacić ogromne pieniądze nawet 1. 800.000 zł. Niestety brak rozliczenia finansowego hali sprawił, że ministerstwo sportu po 3 latach czekania cofnęło przyznane dofinansowanie blisko 400 tys. zł. Kolejna niedokończona inwestycja – Ryneczek. Jak się dzisiaj okazuje powstał on wbrew handlowcom ponad rok temu. W zasadzie kupców postawiono pod ściną, „proponując” przeprowadzkę na teren dawnej oczyszczalni ścieków. ospStrażnica OSP – od kilku lat stała niedokończona. Teraz właśnie za sprawą obecnej burmistrz ruszyły prace. Są już wstawione okna, zaraz będzie dach. Wszystko idzie w dobrym kierunku, a zakończenie budowy będzie w połowie przyszłego roku.

 

GIO pisze dalej na ulotce „Chcemy burmistrza dla wszystkich mieszkańców”. Pytam kto chce? Bo ulotka nie jest podpisana. Kto więc stoi za referendum? Zapytam może inaczej – jak się nazywa wasza kandydatka, która miałaby być burmistrzem wszystkich mieszkańców? Przypomnę ostatnie jesienne zmagania o fotel burmistrza w Blachowni wygrała pani Sylwia Szymańska i to w demokratycznych wyborach.

Nie bez zdziwienia przeczytałem inne zarzuty (chyba wyssane z palca byle tylko ludzie uwierzyli, że ta burmistrza źle zarządza Blachownią). „Jestem za odwołaniem burmistrza bo – brak decyzyjności”. Rzeczywiście ta burmistrz okazuje za wiele dobrego serca. Inny burmistrz dawno pozwalniałby ludzi, którzy pod jego nosem zbierają podpisy pod referendum, nawet w szkole i przedszkolu. Dawno zwolniłby osoby, które zostały zatrudnione przez poprzedniego burmistrza już po przegranych wyborach. Tym bardziej, że sami kierownicy jednostek Urzędu Miejskiego na sesji przyznali, że nie składali zapotrzebowania na nowych urzędników.

Kolejny dla mnie absurd „Brak wizji rozwoju Gminy”. Gdyby ktoś naprawdę chciał zgłębić w tym temacie wiedzę to brałby udział w wielu spotkaniach. Tam dowiedziałby się, że od wielu lat nasza Gmina w końcu ma jakąś wizję. Po raz pierwszy mówi się głośno o rewitalizacji Blachowni. Po raz pierwszy sami Mieszkańcy mogą decydować na co wydać 350. 000 zł. Pozwala na to Budżet Obywatelski.

Kolejny zarzut – ogólnikowy „Niedotrzymanie obietnic”. Jakich obietnic? Już nie wiadomo. Pytam się – jak po 11 miesiącach pracy można komuś stawiać zarzut, że nie dokończył budowy np. strażnicy OSP, Ryneczku czy może nie zbudował np. 10 dróg? Właśnie obecna władza sprawia, że Gmina tworzy niezbędne dokumenty, bez których nie jest możliwe pozyskiwanie środków unijnych. O tym mieszkańcy mogą nie wiedzieć. Dlatego być może niektórzy z nich byli tak zafascynowani wizualizacją terenów wokół zbiornika wodnego, prezentowaną na dużych i kolorowych tablicach, które moim zdaniem pojawiły się na potrzeby zbliżających się wyborów samorządowych. A ludzie byli zachwyceni – jaka to niedługo będzie piękną Blachownia. Ileż to środków zaraz pozyskamy. A dzisiaj okazuje się, że plany, za które Gmina zapłaciła ciężkie pieniądze, nie mają żadnego pokrycia finansowego. Dlatego budowanie wizji zagospodarowywania terenów wokół zbiornika trzeba zacząć od tworzenia niezbędnych dokumentów. A kolorowe tablice nadają się tylko na złom.

Kolejny zarzut pod adresem Pani Sylwii Szymańskiej – „niegospodarne zarządzanie”. Konkretów, o co chodzi z tą niegospodarnością, niestety brak. Póki co za chwilę może się okazać inna prawda co do niegospodarności i może ona dotyczyć zupełnie innych osób. Na przykład sprawa remontu przedszkola. Według niedawnej prezentowanej na sesji ekspertyzy, przedstawionej przez inspektora budowlanego, wynika, że remont dachu wspomnianej placówki odbył się niezgodnie ze sztuką budowlaną stąd pojawił się grzyb na ścianach gdzie codziennie przebywały dzieci. Sprawą teraz zajmuje się prokuratura. Inna niewiadoma, zaginięcia z domu kultury wartościowej szafy gdańskiej. Policja wyjaśnia okoliczności zniknięcia tego mebla. Do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi po co Gmina w latach 2010-2014 wynajęła kancelarię prawną, wydatkując na nią w tych latach prawie ćwierć miliona złotych, mając w Urzędzie Miejskim zatrudnionych dwóch prawników. Być może tu jest odpowiedź po co referendum i skąd taki pośpiech?

„Nierealne obietnice” – to kolejne żale właściciela ulotki do burmistrza. I znowu brak konkretów. Pytam – jak po 11 miesiącach zarządzania Gminą można zarzucać, że obietnice są nierealne. Ale widać ktoś, budując zarzuty pod adresem Pani Sylwii Szymańskiej sam już nie kontroluje co pisze. Bo najpierw pisze „Brak rozwoju Gminy”, a jeśli ta jednak wizja jest to pisze – „Nierealne obietnice”.

Na zakończenie na ulotce czytamy „Czas na zmianę”. Pytam się jaką zmianę? Chodzi o to, aby wróciło „stare”? Budowanie dróg i chodników za pieniądze podatników, powiększając dług Gminy czy to jest właściwa droga?
Nie mogę się zgodzić także z tezą, że „obecna burmistrz nic nie robi”. Uważam, że Pani Sylwia Szymańska robi i to sporo i to zdecydowanie za mniejszą pensję niż Jej poprzedniczka. Mimo podawania Pani Sylwii Szymańskiej do prokuratury, na policję i zarzucania Jej popełnienia przestępstwa, nadal ciężko pracuje, okupując to często łzami. Bo jeśli atakuje się nawet Jej rodzinę to człowiek może czuć się bezsilny. Takiego draństwa w Blachowni w walce o władze nie pamiętam. Nawiasem mówiąc postępowanie przeciwko obecnej Pani burmistrz umorzono gdyż było bezzasadne. Prokuratura nie znalazła żadnych znamion przestępstwa.

Gdyby ktoś się upierał, że Pani Sylwia Szymańska jednak nic nie robi dla Gminy to może kilka faktów na temat czy udało się coś zrobić dla Mieszkańców przez 11 miesięcy?

-Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem wdrażania niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków unijnych: Strategia Rozwoju Gminy Blachownia, Lokalny Program Rewitalizacji, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

-Podpisanie listu intencyjnego ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Współpraca obejmuje zakres gospodarki przestrzennej i ładu architektonicznego w Gminie Blachownia.

-Umowa o współpracy z Polska Akademią Nauk – trwają już badania nad analizą wody i terenu oraz opracowaniem zasad rekultywacji zbiornika wraz z zagospodarowaniem obszaru wokół zbiornika w Blachowni.

-Dzięki zawartemu porozumieniu z PWiK SA realizowany jest II etap budowy wodociągu w Trzepizurach oraz budowany jest wodociąg przy ulicy Górniczej.

-Wybudowanie zjazdu publicznego przy blokach ul. Bankowej 5,7,11 (bloki tzw. awaryjne) na ulicę Sienkiewicza. Wartość – 289. 551 zł

-Wybudowanie ul. Polnej – za 58. 828 zł

-Budowa ul. Malickiej – za 155. 423 zł. Zakończenie – 25 listopada 2015

-Remont ul. Nowiny w Cisiu za 289. 708 zł

-Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 (wymiana dachu) – 288 668 zł

-Modernizacja wjazdu do Szkoły Podstawowej Nr 1. Wartość inwestycji: 17. 261 zł

-Budowa parkingu przy Szkole w Łojkach z funduszu sołeckiego – 56. 323,21 zł

-Budowa chodnika wokół Szkoły w Cisiu przy udziale funduszu sołeckiego – 38. 017 zł

-Budowa parkingu przy Szkole Nr 3 ul. Wspólna. Wartość zadania – 63. 102 zł

-Budynek magazynowy PSZOK – 54. 953 zł

-Budowa targowiska II etap (dokumentacja i wykonanie)
-Wartość inwestycji: 400. 000 zł.

-Budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Kubowicza (zadanie będzie realizowane w trakcie budowy targowiska) – 121. 027zł. Rok zakończenia 2016

-Budowa strażnicy OSP II etap. Wartość inwestycji: 1. 454. 046 zł. Zakończenie – 2016. Obecnie już są wstawione okna i budowany dach.

-Modernizacja boiska w Konradowie za 50. 204 zł

-Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach, Łojkach i ul. Chrobrego – dokumentacja 155. 638 zł. Zakończenie 2016

lodo-Doposażenie placów zabaw w Wyrazowie przy udziale funduszu sołeckiego – 6. 030 zł i w Konradowie – 7. 510 zł

-A od 4 grudnia będzie nowe sztuczne lodowisko.

 

Jeśli ktoś twierdzi, że Pani Szymańska nic nie robi dla Mieszkańców, to albo jest ślepy, albo kłamie tylko po to, by oszukać społeczeństwo i doprowadzić do referendum dla przejęcia władzy. Kto za tym stoi? Nie trudno zgadnąć. Jeżeli ktoś GIO wyobraża sobie, że Pani Szymańska zrobi przez rok to co inni przez 4 lata to się mogą rozczarować. Ten burmistrz mimo sporego zadłużenia Gminy, gromadzi środki, aby potem można było sięgać z unijnych dotacji, a nie robić inwestycje za kolejne kredyty.

PS. Na drugiej stronie ulotki czytający jest sprytnie „informowany”. Co jest napisane – Niezależny Portal Informacyjny Gminy Blachownia. Po tych słowach można wnioskować, że strona ta należy do Gminy czyli do Urzędu Miejskiego w Blachowni. Nic bardziej mylnego. Należy, ale do prywatnej osoby, byłego sołtysa Cisia.

WAŻNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Burmistrz Blachowni zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Gminy na spotkanie konsultacyjne 6 listopada 2015 roku. Przedmiotem konsultacji, w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji o godz. 16, ma być jest projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego.

Szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Blachowni www.blachownia.pl

ŻYCIE CZĘSTOCHOWY I POWIATU

zycieKilka miesięcy trwało sporządzanie niezbędnej dokumentacji diagnostyczno-analitycznej, będącej podstawą dla sformułowania wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Pieniądze mają zostać przeznaczone na oczyszczenie zbiornika wodnego oraz rozbudowę niezbędnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na przyległych do niego terenach.

Więcej na http://www.zycieczestochowy.pl/article/12409/czy-zalew-w-blachowni-zyska-dawna-swietnosc

POCIĄGI ZATRZYMAJĄ SIĘ W BLACHOWNI

pociagMam dobre informacje dla organizatorów referendum, którzy zarzucają Pani burmistrz, że za słabo stara się o połączenie kolejowe do Lublińca. Już niedługo zacznie obowiązywać nowa wersja rozkładu jazdy pociągów.  -Mogę potwierdzić, że pociągi Kolei Śląskich wrócą na linię Częstochowa – Lubliniec. Kursować będzie 6 par w dni robocze i 4 pary dni wolne od pracy (1 para pociągów = pociąg tam i powrót). Rozkład przede wszystkim umożliwia dojazd do Częstochowy na godzinę 6, 8 i 10, oraz powrót po 8 godzinach pracy. Również mogę potwierdzić, że jedną ze stacji pośrednich będzie Blachownia – powiedział mi Pan Michał Wawrzaszek rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

WODOCIĄGI W TRZEPIZURACH

wodociUrząd Miejski w Blachowni informuje – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zakończyła się ścieżka przygotowawcza do realizacji bardzo ważnej inwestycji wodociągowej na Trzepizurach. Uzgodnienia Gminy Blachownia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Częstochowie umożliwiły przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na realizatora II etapu wodociągu w tej części naszej gminy o łącznej długości 2,2 km. 16 października br. podpisana została umowa wykonawcza z firmą „Hydrogaz” z Częstochowy o łącznej wartości blisko 900 tys. zł.  Nasza Gmina z budżetu dołoży 300 tys. zł.

więcej na http://blachownia.pl/news/wodociag_dla_trzepizur/